Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 februari 2004

Bland robotar och trollkarlar

Vad har trollkarlen från Oz gemensamt med roboten PinTrace som används vid olika typer av benbrottsoperationer? Svaret hittar vi på Ozlab, ett laboratorium för multimediaexperiment vid Karlstads universitet.

Namnet Ozlab kommer från den så kallade Wizard of Oz-metoden. Metoden går ut på att testa prototyper av olika dataprogram utan att behöva lägga ner pengar och tid på programmering. I fokus står användarnas behov och önskemål. Lennart Molin, doktorand i informatik och verksam vid Centrum för HumanIT vid Karlstads universitet, förklarar hur det hela går till.

– I Ozlab får en testperson arbeta med en prototyp av det program som vi vill utveckla. Det som testpersonen ser på sin skärm är emellertid bara ett enkelt skal som styrs av en testledare, en så kallad Wizard, från en annan dator i ett annat rum. För användaren verkar det som om det finns ett fungerande dataprogram, men i själva verket är det testledaren som bestämmer vad som sker på användarens skärm.

Låter det krångligt? Låt oss ta ett praktiskt exempel.

PinTrace är en robot som har utvecklats av Karlstadföretaget Medical Robotics och som används i samband med så kallad titthålskirurgi. Den hjälper kirurgen att sikta rätt när han eller hon ska sätta in skruvar i patienten, främst vid höftledsfrakturer. Läkaren behöver alltså inte längre borra på fri hand. Den korrekta riktningen styrs istället av robotarmen.

När tillverkarna ville förbättra robotens användargränssnitt vände de sig till Karlstads universitet och Ozlab. Tillsammans med användarna, det vill säga sjuksköterskor och läkare, arbetar Karlstadforskarna med att utveckla robotens pekskärm med hjälp av Wizard of Oz-metoden. Användarna får som vanligt arbeta vid pekskärmen, medan en Wizard sitter i rummet intill och styr det som dyker upp på testpersonens skärm.

– Wizard of Oz är en sätt att experimentera med interaktion och grafik i gränssnitt. Tack vare metoden kan vi på ett tidigt stadium upptäcka eventuella brister i programmet, utan att detta för med sig stora merkostnader i form av omprogrammering. Särskilt viktigt är att användarna är med som en naturlig del i utvecklingen av produkten. De data och de synpunkter som samlas in kan sedan fungera som en kravspecifikation vid den slutliga programmeringen av systemet, säger Lennart Molin.

Arbetet vid Ozlab ingår i EU-projektet Medicinsk Teknik i Värmland. Syftet med projektet är att skapa ett regionalt kompetenscentrum för medicinsk teknik. Bland aktörerna finns Karlstads universitet, som är projektägare, Landstinget i Värmland och en rad regionala företag. En viktig del i projektet är att utveckla nya användarvänliga produkter.

– Inom medicintekniken möts teknik och människa i nära och känsliga situationer. Det finns idag massor av teknik inom sjukvården, men användarvänligheten måste öka för att personalen ska ha möjlighet att ta till sig allt det nya, säger projektledare Mats Fridh.

Ozlab har utvecklats vid Centrum för HumanIT vid Karlstads universitet. Metoden har även använts inom andra forskningsprojekt vid universitetet, till exempel för att studera hur man bäst kan designa multimediala stöd för barn med Downs syndrom. HumanIT, Human Values of Information Technology, är ett forskningscentrum där samspelet mellan människa och informationsteknologi står i fokus. Forskningen bedrivs inom projekt som bland annat studerar e-handel, mobil kommunikation, informationsstress och IT i tredje världen. Och användarvänliga robotar.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Lennart Molin, tfn 054-700 15 04, e-post Lennart.Molin@kau.se, eller John Sören Pettersson, tfn 054-700 25 53, e-post John_Soren.Pettersson@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera