Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2004

IFOR erkänns som nationellt kluster

VINNOVA, ISA och NUTEK har beviljat Tekniska högskolan vid Umeå universitet och projektet Intelligenta Fordon Off-Road, IFOR, en halv miljon kronor. I och med detta erkänns också IFOR som nationellt kluster inom området intelligenta terrängfordon.

IFOR har beviljats medel för att delta i det Nationella Programmet för Innovationssystem och Kluster. Pengarna kommer att användas för att kompetensutveckla nyckelpersoner inom den tillverkande industrin, till exempel hos skogsmaskintillverkarna. Hjälp med internationell tekniköverföring och annan kommersialisering finns också på dagordningen. Det långsiktiga målet är att IFOR ska bygga upp ett nationellt forskningsnätverk mellan universitet och företag inom området intelligenta terrängfordon.
– Det är utomordentligt glädjande att IFOR har fått ett nationellt erkännande som kluster, säger Ulf Edlund, styrelseordförande för IFOR. Det är viktigt för sektorns överlevnad här i norr att kompetensförsörjningen kan garanteras och här har universitetet ett ansvar. Vi är redan långt komna i två delprojekt som rönt stort intresse hos tillverkarna.

Konkreta samarbetsprojekt har diskuterats och inletts med ett flertal företag, bland annat Komatsu Forest och LKAB. Andra aktörer i klustret är Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, Luleå tekniska universitet, Arbetslivsinstitutet i Umeå, Institutet för tillämpad hydraulik i Örnsköldsvik, Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län, med flera. Inom en tvåårsperiod ska dessutom minst fem nya företag ingå i IFOR-klustret.

– Ett viktigt inslag i arbetet med att formera klustret är att närma universitet och företag, liksom att skapa kontakter mellan företag. Vi ska bland annat med hjälp av seminarieverksamhet och workshops inventera forskningsprojekt och utbildningsbehov, säger föreståndaren för IFOR, Anders Lundin. Vi kommer också att starta ett mentorprogram som ett led i detta arbete.

IFOR är ett samarbete mellan Tekniska högskolan vid Umeå universitet, SkogForsk, Sveriges lantbruksuniversitet och tillverkare i regionen. Det långsiktiga målet med profilsatsningen är att skapa intelligenta, terränggående fordon som kan användas inom exempelvis skogsbruk, gruvindustri och jordbruk.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Anders Lundin, föreståndare för IFOR
Telefon: 090-786 99 34
E-post: anders.lundin@tfe.umu.se

Ulf Edlund, styrelseordförande för IFOR
Telefon: 090-786 69 33 eller 070-3204646
E-post: ulf.edlund@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera