Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 februari 2004

Knäledsproteser ger avvikande rörelsemönster

En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att personer som fått en konstgjord knäled har ett rörelsemönster som skiljer sig från det normala.

Inoperering av knäledsproteser är en bra behandlingsmetod för patienter med svår förslitning av knäleden. Förslitningen kan orsaka värk vid vila eller vid belastning och kan ge nedsatt gångförmåga. För dessa patienter kan en protes minska eller helt ta bort smärtan och återställa en bra funktion av leden. Dagens proteser kan dock inte helt återställa funktionen och rörelsemönstret. Detta beror delvis på protesens utformning, men sannolikt också på att ledbanden och ledkapselns funktion förändrats av grundsjukdomen.

Tuuli Saari, doktorand vid Sahlgrenska akademin, tar i sin avhandling ett första steg i avsikt att bättre kunna förutsäga risken för utveckling av ledsvikt, så kallad artros, efter ledbandsskada. Hennes arbete bidrar också till att göra det möjligt att optimera konstruktionen av knäledsproteser för att få en maximal funktion och minimera risken för mekaniska komplikationer som slitage, lossning och tilltagande instabilitet.

I avhandlingen redovisas resultaten av detaljerade undersökningar av olika konstgjorda knäleders rörelsemönster. Tuuli Saari visar att hos personer med knäledsproteser avviker hela gång- och rörelsemönstret från det normala. Hon fann dessutom att knäleder med artros redan före operation har ett avvikande rörelsemönster.

Tuuli Saari har också undersökt effekten av olika knäledsprotesers utformning. Cirka 30 patienter som opererats med tre olika varianter av knäledsproteser ingick i studien. Ingen av de tre varianterna återställde ett normalt rörelsemönster, men användandet av en plastledyta, som kunde förskjutas i förhållande till en metallfixtur under böjning och sträckning av knäleden, innebar minst avvikelse från det normala.

Avhandlingen är skriven av:

Leg läkare Tuuli Saari, telefon 031-342 10 00, e-post: tuuli.saari@vgregion.se

Handledare:
Professor Johan Kärrholm, telefon: 031-342 42 98, e-post: eva.fermen@orthop.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för de kirurgiska disciplinerna, avdelningen för ortopedi
Avhandlingens titel: Knee Joint Kinematics and the Effects of Artrhroplasty Component Design
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera