Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 februari 2004

Nytt mångmiljonprojekt ska skapa verktyg för bioteknik

För att kunna använda den nyvunna kunskapen om människans arvsmassa medicinskt behövs metoder för att snabbt undersöka patienternas gener och proteiner. Professor Ulf Landegren vid Uppsala universitet leder ett europeiskt forskningsprojekt som ska utveckla de molekylära verktyg som behövs.

Människans hela arvsmassa är nu avläst, och vi har förvärvat en övergripande förståelse för vilka molekyler som bygger upp våra organismer. Nu börjar det spännande arbetet att identifiera vad våra gener och genprodukter har för funktion i cellen, och hur de förändras vid sjukdomar som t ex cancer och diabetes. Detta kommer att kräva nya, snabba och effektiva molekylära verktyg som gör det möjligt att undersöka hela arvsmassan och alla proteiner hos individuella patienter, till och med ned på enstaka molekylnivå.

MolTools är namnet på ett omfattande europeiskt forskningsprojekt vars mål är att utveckla verktyg och metoder för att rutinmässigt och i stor skala studera DNA, RNA och proteinmolekyler. Projektet, som finansieras av EU:s 6:e ramprogram, leds av Professor Ulf Landegren vid Uppsala Universitet. I projektet deltar 17 ledande europeiska forskargrupper och bioteknikföretag och en amerikansk samarbetspartner. EU satsar 9 miljoner Euro (runt 80 miljoner SEK) på det 3-åriga MolTools projektet. Projektet förväntas bidra till att skjuta fram Europas position i bioteknikutveckling, leda till att fler bioteknikföretag kan etableras i Sverige och Europa och ge helt nya förutsättningar för biologiska analyser.

Den 3-4 mars kommer samtliga MolTools deltagare till Uppsala för att ge projektet en avstamp genom ett offentligt 2-dagars symposium. Bland deltagarna märks Professor Ed Southern, Oxford, hedersdoktor vid Uppsala Universitet, och Professor Hans Lehrach, chef för Max Planck institutet för molekylärgenetik i Berlin.

Se symposieprogrammet på: http://www.ukkab.se/moltools/

Läs mer om MolTools: http://www.moltools.org/

Kontaktinformation
Mer information kontakta: MDr Carolina Rydin, 018-471 4432, eller professor Ulf Landegren, 018-471 4910, 070-896 2604

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera