Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 februari 2004

Chefer från Ryssland och Ukraina praktiserar på företag i Sverige

Forsknings- och utbildningsinstitutet Stockholm International Business Institute, SIBI vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet är den svenska partnern i ett EU-konsortium för utvecklande av ledarskapskompetens hos mellanchefer i Östeuropa.


För närvarande pågår en EU-satsning för utveckling av ledarskapskompetens hos företagsledningar i Östeuropa. Förhoppningen är att den ökade kompetensen skall ha utvecklande effekter på deras företag och därmed främja utbytet av varor och tjänster mellan Öst- och Västeuropa. Mellanchefer från företag i Ryssland, Ukraina, Uzbekistan, Vitryssland, Azerbaijan, Kazakstan, Kirgizistan och Mongoliet får utbildning och praktik i bl a Sverige och Finland genom SIBI:s försorg.


Cheferna ska tillbringa två eller tre månader på olika företag. För tillfället befinner sig 20 chefer från Ryssland och fem från Ukraina i Sverige och Finland för att få insikt i hur management ser ut i väst. Deras vistelse i Sverige inleds med en veckas undervisning och seminarier på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

Detta är ett av de största utbildningsprojekten inom EU. Totalt i den tredje och nu pågående etappen skall ledarskapskompetens ökas och förbättras hos 970 managers. SIBI ansvarar för placeringen av mellancheferna på företag i Sverige och Finland och de matchas noggrant mot värdföretagets profil och önskemål för att båda parter skall få bästa möjliga utbyte.

Programmet skapar nyttiga kontakter för svenska företag inom skilda branscher. De mottagande företagen får ett unikt tillfälle att lära känna kvalificerade chefer från Östeuropa, vilka kan bidra till en god kännedom om deras respektive hemmamarknad. Cheferna har handplockats till utvecklingsprogrammet.

Närmare information: Ludmila Lindgren, Regional Project Manager, tfn 08-16 17 63.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera