Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 februari 2004

Nya kunskaper om nervsjukdomen ALS

Det finns skillnader mellan män och kvinnor med sjukdomen ALS när det gäller nivån av vissa ämnen i blod och ryggmärg. Det visar Titti Ekegren som under sitt avhandlingsarbete studerat grundläggande mekanismer för cellernas överlevnad i samband med sjukdomen.

Varje år drabbas ca 170 personer i Sverige av sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS). ALS kännetecknas av specifik celldöd i motoriska hjärnbarken, hjärnstam och ryggmärg vilket resulterar i försvagning och förtvining av muskler.

Sjukdomsförloppet är snabbt och de flesta patienter avlider inom 3-5 år efter symtomdebuten. Trots att ALS beskrevs och namngavs redan på 1860-talet är bakomliggande faktorer till sjukdomen fortfarande i stort sett okända. Många hypoteser har presenterats genom åren och områden som studerats berör bland annat genetiska defekter, förhöjda nivåer av aminosyran glutamat, inflammationer, brist på tillväxtfaktorer och apoptos (programmerad celldöd). Behandling med riluzole, en substans som dämpar höga nivåer av glutamat, har visat en gynnsam effekt på överlevnad vid ALS.

Titti Ekegrens forskning tillför kunskap om några av de bakomliggande orsakerna, och förhoppningen är att det på sikt kan leda till en bättre behandling av sjukdomen. Hon har undersökt grundläggande mekanismer för cellernas överlevnad i samband med ALS genom att mäta nivåerna av utvalda ämnen i vävnader från patienter med ALS och från friska kontrollpersoner.

Resultaten visar förändrade nivåer av ämnet S-Adenosylmetionin (AdoMet) i blod från manliga patienter. Detta ämne bidrar med viktiga byggstenar när proteiner, DNA, RNA och signalsubstanser bildas i cellen. Titti Ekegren visar också att nivåerna av polyaminerna spermidin och spermin, som bland annat har betydelse för celltillväxt och celldelning, var högre i en ryggmärgsregion hos kvinnor med ALS än hos män. Dessa könsrelaterade förändringar är intressanta eftersom ALS oftare drabbar män än kvinnor.
Titti Ekegren studerade också processen när nervcellerna dör i ryggmärg från patienter med ALS och fann ökade nivåer av apoptos-stimulerande protein och DNA-sönderfall vilket tyder på en process av programmerad celldöd i vävnaden.

Namn: Titti Ekegren
Avhandlingens titel: Transmethylation, Polyamines and Apoptosis in Amyotrophic Lateral Sclerosis
Institution: Institutionen för Neurovetenskap, Neurologi
Opponent: Professor Christopher Fowler, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå
Disputationen äger rum: Fredagen 13 februari, kl. 13.15 i Hedstrandsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70.

Kontaktinformation
Titti Ekegren kan nås på 018-611 2669 eller via e-post Titti.Ekegren@neurologi.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera