Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 februari 2004

Faktor 10 ger Hällefors ny identitet

I Hällefors kommun har man som första kommun i landet tagit fasta på idén om faktor 10, det vill säga att utnyttja material och energi tio gånger effektivare. Men hur genomför man detta tänkandet i ett helt samhälle? Den frågan undersöks av forskare vid Örebro universitet i samarbete med kommunen.

Hällefors kommun i Bergslagen var länge ett traditionellt brukssamhälle. När delar av stålverket lades ned för drygt tio år sedan förlorade kommunen inte bara arbetstillfällen utan också sin identitet som bruksort. Hällefors profilerar sig i dag genom stora satsningar inom design, måltidskunskap (med Grythyttan som känt centrum) och teknik.

Satsningarna har genomsyrats av ett miljötänkande som nu fortsätter i en ovanligt konkret form. Hällefors har som enda svenska kommun bestämt sig för att fokusera på faktor 10, ett begrepp som innebär att material och energi ska utnyttjas tio gånger effektivare för att spara naturresurser. Om man till exempel ska renovera bostäder i kommunen ska de material som används vara tio gånger så miljövänliga som de gamla som ersätts.

– Det gäller för Hällefors kommun att förankra idén om faktor 10 i den kommunala organisationen, i det lokala näringslivet och i hela regionen, säger Anders Bro, forskare vid Novemus, Örebro universitet. Ambitionen är att arbetet med faktor 10 ska bidra till en ny lokal identitet för Hällefors som en pionjär inom arbetet med hållbar utveckling. Faktor 10 ska bli en motor för nytänkande.

Genom intervjuer, dokumentstudier och deltagarorienterade metoder ska Anders Bro och hans medarbetare följa utvecklingen i kommunen. De kommer att undersöka hur brett idén om faktor 10 nått ut bland politiker, tjänstemän och kommunanställda. Vilket genomslag har faktor 10 fått i den praktiska verkligheten? Vilka aktörer driver på?
Forskarna ska även analysera själva förändringsarbetet och vad som händer när en ny idé etableras och blir en del av människornas vardag. Hur inlärs ett nytt tänkande och vilka förändringar leder det till?

I projektet ingår kompetensutveckling för politiker och tjänstemän med seminarier och föreläsningar om hur faktor 10-tänkandet kan bli en del av den kommunala vardagen.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner: Anders Bro, Örebro universitet, telefon 019-30 30 97 och Pentti Supponen, Hällefors kommun, telefon 0591-641 27.

Fotografi på Anders Bro finns på följande länk: http://stork.oru.se/massmedia/bildarkiv.html#bro

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera