Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2004

40 miljoner till gruvforskning – men vad hände sedan?

År 2000 beviljades Luleå tekniska universitet 40 miljoner kronor för att bygga upp ett forskningscentrum inom kemi- och metallurgiområdet.Såväl riks- och lokalpress som etermedierna rapporterade om detta, löpsedlarna om den stora penningsumman fladdrade glatt i vinden under åtminstone två dagar … (!).Med vad hände sedan?Blev det några forskningsresultat att tala om?

År 2001 såg Agricola Research Centre, ARC, dagens ljus.
40 miljoner kronor från bland annat Stiftelsen för strategisk forskning och den svenska mineral- och gruvindustrin ämnade att täcka kostnaderna för sex års forskning inom fyra områden utgjorde de rent ekonomiska förutsättningarna, den kompetens och kunskap som redan fanns på universitetet blev redskapet.

År 2001 antogs sju doktorander inom programmet och ytterligare sex, varav tre så kallade industridoktorander, har kopplats till de olika forskningsprojekten under de tre första åren.

Den 16 februari är det dags för licentiatexamen för tre doktorander i den förstnämnda gruppen, det handlar om Andreas Fredriksson, Mathias Jarlbring och Daniela Rusanova-Naydenova.
Redan våren 2003 disputerade Margareta Lidström-Larsson med en avhandling med bäring inom ARC och programmet kan glädja sig åt ytterligare tre disputationer under 2004, i maj (Tarun Kundu) i september (Anna-Carin Larsson) och i oktober (Kent Tano).

Dessutom tar ytterligare tre doktorander licentiatexamen.

De fyra delområden som ARC forskar kring är
* sönderdelning/malning (ansvarig professor Eric Forssberg),
* modellering/ytkaraktärisering (ansvarig lektor Allan Holmgren),
* bio-processer (ansvarig lektor Åke Sandström), samt
* “aktiva” järnmalmspellets (ansvarig professor Bo Björkman).

Två gånger om året samlas alla som är involverade i ARC för att diskutera forskningsresutat, utbyta erfarenheter och planera inför framtiden.
I samband med den sammankomst som arrangeras den 17 februari bjuder professor Willis Forsling, som är programdirektör för Agricola Research Center, in till presskonferens i Wibergsgården, den vackra Norrbottensgården som ligger bakom campus Luleå.

Vid pressträffen kommer samtliga doktorander att finnas på plats, liksom inblandade professorer och övriga handledare. Dessutom kommer såväl LKAB som Boliden att vara representerade.

ARC har kommit halvvägs, tre år återstår av den tid som programmet har finansiering.
Så vad har hänt? Hur ser framtiden ut? Finns det några konkreta forskningsresultat redan nu? Vad säger industrin? Har gruv- och mineralnäringen i länet och landet någon framtid?

Upplysningar: Professor Willis Forsling, tel. 0920- 49 12 94, willis.forsling@km.luth.se eller pressansvarig Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera