Tema

Sveriges förste professor i filmproduktion

Christer Nilson, VD för Götafilm i Göteborg, blir professor i filmproduktion vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, HTU.

Christer Nilson har de senaste 15 åren arbetat som filmproducent på Götafilm, välrenommerat produktionsbolag inom drama och dokumentär för TV och kort- och långfilm för biograf.
Aktuella produktioner är bland annat TV-serien ”Solisterna” och dokumentären som snart TV-visas om Lars Noréns projekt, ”7:3”, på Tidaholmsfängelset.

Christer Nilson är i grunden pedagog och har på senare år undervisat vid bland annat Dramatiska Institutet, Institutet för högre TV-utbildning och vid Högskolan för fotografi och film.

Professorstjänsten är knuten till Institutionen för ekonomi och informatik vid HTU. Det är Film i Väst som svarar för lönekostnaden för tjänsten. Det handlar om en tjänst som adjungerad professor, eftersom Christer Nilsons huvudsakliga verksamhet fortsatt kommer att ligga utanför högskolan.

– Jag känner mig hedrad, säger Christer Nilson som är ensam i Sverige om att vara professor i just filmproduktion.

– Som aktiv i branschen ser jag som min uppgift att skapa en rejäl bro mellan bransch och utbildning.

Den första kullen entreprenörsprofilerade filmproducenter är nyligen färdiga vid HTU:s program för filmproduktion. Christer Nilson spår dem en god framtid även om inte alla kommer att ägna sig åt just filmproduktion. HTU:s filmproduktionsutbildning är bredare än så, siktar mot både biograffilm, television, industrimedia och läromedel.

Christer Nilson är redan igång med undervisningen och är aktiv i arbetet med en revidering av utbildningsplanen.

Han anser bland annat att mer resurser behöver knytas till utbildningen och att exempelvis filmproduktionsprogrammets ekonomiska och juridiska kurser behöver skräddarsys på ett annat vis än idag. Dessutom arbetar han för att få igång ett fungerande branschråd för utbildningen och att studenterna får ännu mer verksamhetsförlagd utbildning.

– Trollhättan är Nordens ledande fílmproduktionsort tack vare Film i Väst. Närheten till Film i Väst och regionens alla medieföretag är utbildningens största tillgång. En högskoleutbildning här med riksintag gör att det ställs höga förväntningar på oss, säger Christer Nilson.

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Christer Nilson, 031-825570, christer@gotafilm.se
Anna Andreasson, pressansvarig Film i Väst, 0520-490922, 0730-404005, anna.andreasson@filmivast.se

Pressmeddelandet lämnat av: FoU-informatör Torsten Arpi, 0520-475015, 0707-356339, torsten.arpi@htu.se

Sveriges förste professor i filmproduktion

 lästid ~ 2 min