Tema

Ny avhandling: Om hot och våld i psykiatrisk vård

Hot och våld i vården förekommer dagligen och utgör ett betydande problem för alla inblandade. Medias rapportering om patienter som blivit hotfulla och våldsamma i vårdsituationer blir allt vanligare, samtidigt som kunskapen inom området är begränsad. I en ny avhandling från Växjö universitet riktar forskaren i vårdvetenskap Gunilla Carlsson intresset mot den psykiatriska vården och vårdmöten som präglas av hot eller våld. Avsikten är att lyfta fram, analysera och beskriva våldsamma möten med grund i hur de upplevs av såväl vårdare som patienter.

Gunilla Carlsson menar att det inte finns några enkla och snabba lösningar för att få bukt med hot och våld i vården. Det handlar tvärtom om villkoren för vår existens, och patienter och vårdare måste förstå varandras världar för att därigenom finna stigar där de kan mötas. Av avhandlingen framgår att rutinmässigt vårdande kan öka risken för hot och våld. Vårdarens närvaro i fysisk såväl som psykisk mening är en viktig förutsättning för att möten i vården som innebär potentiellt våld ska kunna hanteras på ett bra sätt.

Avhandlingen visar vidare att en väg bort från hot och våld leder genom det ”nakna” vårdandet. Det handlar om en närvarande vård, där beröring, såväl i konkret som abstrakt form, är ett kraftfullt vårdande instrument som kan förhindra våldsamma möten att utvecklas. Vårdares sätt att vara och handla innebär en stor vårdande potential och hot och våld får svårare att gro i ett vårdande där vårdare förmår att beröra sina patienter, och samtidigt själva vågar bli berörda.

Hur ser då möjligheterna ut för ett vårdande förhållningssätt inom dagens psykiatriska vård? Vad gör arbetsgivaren för att optimera vårdarens möjligheter att möta och tillgodose de krav som är förbundna med ett vårdande arbete? Här menar Gunilla Carlsson att ansvariga för den psykiatriska vården måste vakna! Det krävs kraftfulla åtgärder för att hjälpa dagens och morgondagens vårdare att utveckla ett vårdande förhållningssätt, där omvårdnad profileras som ett viktigt kompetensområde och där det finns tillräckligt mycket vårdande närvaro för att patienter skall få det stöd de behöver för att stabilisera sin existentiellt sköra livsvärld.

Gunilla Carlsson är född och uppväxt i Borås och bor sedan flera år i Dalsjöfors. Hon har en yrkesbakgrund som sjuksköterska inom psykiatrisk vård och har efter avslutad lärarutbildning arbetat som adjunkt vid Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.

Avhandlingen ”Det våldsamma mötets fenomenologi. Om hot och våld i den psykiatriska vården”, försvaras torsdagen den 5 februari 2004, klockan 09.00. Disputationen äger rum i sal Myrdal, Universitetsplatsen 1, Växjö universitet. Opponent är professor Per-Olof Sandman, Umeå universitet.

Kontaktinformation
Kontakta: Gunilla Carlsson, telefon: 033-174770, e-post: Gunilla.Carlsson@hb.se

Praktiska upplysningar: Helen Karlsson, forskningssekreterare på Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, telefon: 0470-708343, e-post: Helen.Carlsson@ivosa.vxu.se

Beställ avhandlingen från Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon 0470-70 82 67, e-post: Kerstin.Broden@adm.vxu.se

Ny avhandling: Om hot och våld i psykiatrisk vård

 lästid ~ 2 min