Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 februari 2004

18 miljoner kronor till treårigt forskningsprogram

Staten och näringslivet satsar gemensamt på livsmedelsforskningen

– Med den här gemensamma satsningen på svensk livsmedelsforskning ökar vi ytterligare förutsättningarna för den svenska livsmedelsbranschen på den internationella och nationella marknaden, säger Lisa Sennerby Forsse,
huvudsekreterare Formas.

I den ökande internationella konkurrensen är det viktigt att den nationella kunskapen och kompetensen stärks inom livsmedelsbranschen. För att stödja kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning inom branschen har Formas, VINNOVA, Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF), Svensk Dagligvaruhandel (SDH), Livsmedelsföretagen (Li) och Dagligvaruleverantörers Förbund, (DLF) beslutat att gemensamt driva och finansiera ett treårigt forskningsprogram som syftar till att skapa tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i en mer konkurrensutsatt livsmedelsmarknad.

– För livsmedelsindustrin i Sverige är det viktigt att kunna möta den hårdnande konkurrensen om konsumenterna. Mer forskning och samverkan mellan industrin, akademin/forskarna och samhället ger bättre möjligheter att kunna utveckla produkter som ger konsumenterna bättre hälsa, större bekvämlighet, nya sensoriska upplevelser, reella miljövärden och oomtvistad säkerhet, säger Agneta Dreber, VD för Li.

Programmet syftar till att stärka den nationella kompetensen inom livsmedelsbranschen och relaterade forskningsområden samt till att ta fram kunskap om faktorer som påverkar konsumenters uppfattning om livsmedel, köpbeteende och val av livsmedel.

Fokus ska ligga på:

– konsumentens beteende och värderingar

– konsument och produkt

– konsument och marknadsplats

Forskningsprogrammet genomförs mellan åren 2004 och 2006 med 6 miljoner kronor per år.

Kontaktinformation
För ansökan och information se www.formas.se eller kontakta:
Marianne Glass, administrativ chef Formas, 08-775 40 49 marianne.glass@formas.se
Emilie von Essen, presschef Formas, 08-775 40 38 emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera