Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 januari 2004

Öppningar för björk i massaindustrin Forskning visar nya möjligheter för svensk skogsindustri

2004-01-30 : När det gäller kemimekaniska processer inom massaindustrin används i stort sett ingen björkved som råvara. En av anledningarna är svårigheten att få slutprodukten tillräckligt stark. Men Eva-Lotta Vesterlind, doktorand vid FSCN på Mitthögskolan, öppnar via sin forskning nya dörrar för björken.

På en informationsdag i Sundsvall den 29 januari presenterade hon och övriga FSCN-doktorander sina forskningsresultat.

– Mina försök visar att man med fördel även kan använda björkved som råvara i kemimekaniska processer. Detta skulle ge alternativa möjligheter för den svenska skogsindustrin, säger Eva-Lotta Vesterlind.

Granved är den dominerande råvaran inom den mekaniska massaindustrin.
– Björkens fiber har potential för att ersätta kemimekanisk pappersmassa av gran som den bulkgivande komponenten i kartong. Man skulle också kunna tänka sig att kemimekanisk pappersmassa av björk på sikt skulle kunna ersätta en del av den kemiska pappersmassan i finpapper. Nackdelen är att massan är ganska svag och förbrukar en hel del elenergi vid framställning, säger Eva-Lotta Vesterlind.

Björkved används sedan länge inom den kemiska massaindustrin.

– Fast med den kemiska massaprocessen får man bara ett råvaruutbyte på cirka 50 procent när det gäller björk, vilket kan jämföras med hela 90 procent vid kemimekanisk massatillverkning, konstaterar Eva-Lotta Vesterlind.

Hög energiförbrukning har också varit ett problem vid mekanisk sönderdelning av björkved.

– I mina försök har jag testat olika temperaturer och kemikalieimpregneringar och lyckats minska energiförbrukningen rejält, berättar Eva-Lotta Vesterlind, som dock ännu inte vill avslöja hur stora energivinsterna kan bli.

Eva-Lotta Vesterlind menar att den forskning som bedrivs på FSCN är ett bra komplement till forskningen som bedrivs inom skogsindustrin.

– Vi arbetar mer långsiktigt och är uthålligare om det inte dyker upp positiva resultat direkt, avslutar hon.

Fibre Science and Communication Network- FSCN eller på svenska “Nätverket för fibervetenskap och kommunikation” har som mål att bygga upp en forskningsverksamhet som är unik och världsledande inom områdena: Teknisk fiberkemi/Fiberbaserad materialteknik, Mekanisk massateknologi, Medieteknik, DPC- Digital Printing Center, Systemanalys och matematiska modelleringar, NPI- Network for Process Intelligence

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Eva-Lotta Vesterlind, Mitthögskolan, 073-0452123, eva-lotta.vesterlind@mh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera