Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 januari 2004

Finns det ett samband mellan valdeltagande och antalet föreningar i vårt samhälle?

Denna fråga ger Susanne Lundåsen svar på i sin avhandling “En föreningsbaserad demokrati?: Ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1990-talet”. På fredag disputerar Susanne, som är doktorand i statsvetenskap vid institutionen för samhällsvetenskap, Mitthögskolan Östersund, vid Åbo Akademi, Finland.

Avhandlingen prövar tidigare studier som bland annat säger att ett livaktigt föreningsliv påverkar den demokratiska utvecklingen positivt i det omgivande samhället. Susanne Lundåsen har undersökt sambanden mellan föreningstätheten och valdeltagandet i Sveriges kommuner under 1990-talet.
Resultatet tycks peka på att sambanden är negativa, vilket är tvärtemot de tidigare studierna.

– En av orsakerna till detta, kan vara att det svenska föreningslivet ändrat karaktär. Andelen ungdomar som står utanför föreningslivet är till exempel fler än tidigare, menar Susanne Lundåsen i sin avhandling.

Avhandlingen visar vidare att det finns ett antal geografiska skillnader i Sverige, där de negativa sambanden i huvudsak kan återfinnas i de norra delarna av landet. Samt att andra socioekonomiska faktorer väger tyngre än föreningstätheten när det gäller att förklara variationen i valdeltagandet på kommunnivå.

Susanne Lundåsen disputerar fredagen den 30 januari kl. 12 vid Åbo Akademi i Finland.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till Susanne Lundåsen, tel. 0708-35 85 32

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera