Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 januari 2004

Forskare från Göteborgs universitet leder del av stort EU-projekt

Den 22 januari startade Seafoodplus, ett EU-projekt om matfisk med fokus på konsumenternas behov och önskan av nyttiga produkter. Med sin budget på 26 miljoner euro är det det största projektet inom fisksektorn som EU någonsing har sponsrat, och bakom ett av delprojekten står professor Björn Thrandur Björnsson från Göteborgs universitet.

Seafoodplus fokuserar på nyttiga produkter som har producerats på ett miljövänligt sätt med den senaste tekniken. Syftet är att reducera hälsoproblem och sjukdomar som är sammankopplade med fisk och fiskodlingar. Omkring 70 grupper från 18 länder i Europa deltar i projektet, och är organiserade i tjugo delprojekt. Professor Björn Thrandur Björnsson, ledare för Fiskendokrinologiska Laboratoriet vid Zoologiska Institutionen på Göteborgs universitet, leder ett dessa tjugo delprojekt.

Projektet, med fyra akademiska och fyra industriella deltagare och en totalbudget på 1,5 miljoner euro, heter Bioqual. Forskningen inom Göteborgs universtitet kommer i första hand att fokusera på de hormonella mekanismer som styr tillväxt samt fett- och proteinmetabolism hos fisk. Tillsammans med de andra akademiska grupperna som har sin expertis inom muskelfysiologi, genetik och näringsbiologi, ska projektet belysa de grundläggande biologiska mekanismer som kan påverka kvaliteten hos odlad fisk. De industriella deltagarna kommer samtidigt att försöka omsätta kunskapen till att i praktisk fiskodling få fram en bättre biologisk produkt; bättre för förädling och bättre för konsumenten.

Forskargruppen från Göteborgs universitet är en av två grupper från Sverige. Den andra kommer från Chalmers och leds av Ingrid Undeland , forskarassistent på Institutionen för kemi och biovetenskap.

För mer information, kontakta:

Professor Björn Thrandur Björnsson
Zoologiska institutionen, avdelningen för zoofysiologi
Tel: 031-773 3691
E-post: thrandur.bjornsson@zool.gu.se

Mer information om projektet finns också på www.seafoodplus.org

Pressmeddelandet finns också att läsa här:
http://www.science.gu.se/press/2004/seafood.shtml

Kontaktinformation
Camilla Carlsson, informatör
Göteborgs universitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Tel: 031-773 48 57
Fax: 031-773 48 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera