Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2004

Receptor som binder det goda kolesterolet funnen

Den molekylära mekanismen bakom det goda kolesterolets skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdomar har länge gäckat forskarna. I en avhandling från Sahlgrenska akademin presenteras en ny pusselbit. En receptor som binder till sig det goda kolesterolet har identifierats.

I samband med hälsoundersökningar analyseras blodhalten av HDL och LDL, allmänt känt som “det goda” respektive “det onda” kolesterolet. Att det finns ett starkt samband mellan låga nivåer i blodet av HDL och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke är känt sedan länge. Däremot har den molekylära mekanismen bakom HDLs kärlskyddande effekt varit ofullständigt kartlagd. Under senare år har intensiv forskning kring receptorn SR-BI och dess eventuella roll som mottagare, receptor, för HDL pågått. Ett forskarlag vid Sahlgrenska akademin har identifierat genen för receptorn SR-BI hos råttor och karaktäriserat dess molekylära struktur och funktion. Därför vet forskarna nu betydligt mer om vad som gör det goda kolesterolet gott. Gruppen har också identifierat platsen för SR-BI-genen i människans arvsmassa.

Avhandlingen, som tar avstamp i gruppens tidigare upptäckter, visar att SR-BI-receptorn binder till sig partiklar från HDL och tömmer dem på kolesterol, på ett sätt som tydligt skiljer sig från hur LDLs receptor fungerar. HDL samlar upp kolesterol från åderförkalkade blodkärl och tömmer sedan kolesterolet i levern med hjälp av HDLs receptor SR-BI. Väl i levern slussas sedan kolesterolet vidare för utsöndring ur kroppen via gallan. Identifieringen av receptorn och karakteriseringen av hur receptorn kan förmedla signaler i celler bidrar därför på ett avgörande sätt till förståelsen av hur HDL skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar.

Utöver sin betydelse för åderförkalkning utgör HDL också den viktigaste källan för leverans av kolesterol till binjurarna och äggstockarna. I äggstockarna är HDL den viktigaste byggstenen för produktion av könshormonerna progesteron och östrogen. Avhandlingen visar att SR-BI är närvarande i de celler som producerar könshormon i äggstockarna och att mängden receptorer påverkas av de hormoner som reglerar äggstockarnas funktion. Vidare visas att SR-BI är av betydelse för tillbakabildning av övertaliga äggblåsor efter ägglossning. Studien visar också att SR-BI finns i gallblåsan, i den del av gallblåsans celler som gör det möjligt för receptorn att påverka gallans innehåll av kolesterol, något som kan vara av betydelse för gallstenssjukdom.

För mer information kontakta:
Leg läkare Magnus Snäckestrand, minicall: 0740-355 545 (fram till klockan 14.00), mobiltelefon: 070-173 93 10 (efter klockan 14.00), e-post: magnus@medic.gu.se

Handledare:
Docent Björn Carlsson, telefon: 031-776 25 89, e-post: bjorn.CL.carlsson@astrazeneca.com
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för internmedicin
Avhandlingens titel: Structure and Function of the HDL Receptor SR-BI
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera