Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 januari 2004

Ny professor utvärderar effekter av kirurgi

Lars Norgren är nytillträdd professor i kirurgisk vetenskap. Det innebär att han har ett övergripande forskarutbildningsansvar med ambitionen att skapa goda forskningsmiljöer inom alla opererande specialiteter. Hans huvudsakliga forskningsintresse handlar om hur kroppen reagerar på sjukdom och åtgärder, exempelvis operation. Lars har då studerat den inflammatoriska processen vid kärlsjukdom och även korrelerat den till vävnadens ämnesomsättning, metabolism.

Försämrad blodcirkulation ger upphov dels till en försämrad metabolism, dels till en form av inflammation. Detta sker då primär kärlsjukdom finns, men händer också vid andra tillstånd och kan vara en komplikation efter kirurgi. Metoder att studera dessa förhållanden är viktiga, framför allt för att utvärdera effekter av behandling, men också för att kunna förutse och tidigt diagnostisera komplikationer.

Kärlsjukdom i detta sammanhang innebär åderförkalkning, som i sig är en inflammatorisk sjukdom. Det är då av stort intresse att studera om den behandling man ger minskar denna inflammation och kanske också förbättrar ämnesomsättningen i vävnaden. Vid till exempel svår kärlsjukdom i benet kan kirurgi ofta återställa blodcirkulationen och man kan se att inflammationsmönstret förändras samtidigt som metabolismen förbättras, även om den bakomliggande sjukdomen finns kvar.
– En operation är alltid ett trauma för kroppen. Storleken på traumat varierar och vi kan med våra studier värdera olika operationsmetoders påverkan på människan, berättar Lars. Ett annat exempel är kroppspulsåderbråck, tidigare alltid opererat med en öppen kirurgisk teknik. Men numera kan en ganska stor andel av dessa så kallade aneurysm opereras med titthålsteknik. Då kan man se att både inflammationsparametrar och metabolism under och efter ingreppen skiljer sig påtagligt mellan dessa metoder.

Metabolismen studeras med hjälp av en metod kallad mikrodialys. Denna mäter hur den undersökta vävnaden mår. Sedan Lars Norgren kom till Örebro har hans örebrogrupp vidareutvecklat tekniken för att användas även vid kirurgisk buksjukdom. Metoden utvärderas nu som hjälpmedel att tidigt få grepp om komplikationer till den kirurgiska sjukdomen eller efter en operation.

För mer information kontakta Lars Norgren på tel 019-602 65 30

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera