Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 januari 2004

PAI-2 – ett gåtfullt protein med rörliga delar

Polymerisering av proteinet PAI-2 kan vara en viktig process vid bland annat inflammationer i kroppen. Den kartläggs i den avhandling som Sergei Lobov försvarar vid Umeå universitet den 30 januari.

Serpinerna är de vanligaste s k proteashämmarna och kontrollerar flera olika biologiska processer, t ex inflammation och blodkoagulering. Serpinmolekylerna är instabila i sin aktiva form, vilket gör att naturliga mutationer lätt kan orsaka förändringar som leder till att serpinerna kopplas ihop och bildar stora kedjeliknande polymerer i olika vävnader. Det kan i sin tur ge upphov till sjukdomstillstånd som påverkar många olika organ, t ex lever, lunga och nervsystem. Avhandlingen behandlar strukturen och funktionen hos serpinmolekylen PAI-2.

Proteinet PAI-2 är gåtfullt på många sätt. Vilken funktion det har inne i cellerna är okänt, men en teori är att det skulle kunna skydda cellerna mot s.k. programmerad celldöd. PAI-2 har dessutom en unik förmåga att bilda polymerer under naturliga förhållanden. Orsaken till denna polymerisering hos PAI-2 har hittills varit okänd. Avhandlingen visar dock att polymeriseringen styrs av den s.k. CD-loopen som fungerar som en “molekylär strömbrytare” som kan röra på sig. Om den är i ett läge är PAI-2 molekylerna aktiva småmolekyler (monomerer). Om den däremot flyttar sig till ett annat läge bildar PAI-2 molekylerna långa polymerer. Det är omgivningens kemi som avgör CD-loopens position och därmed vilken form av PAI-2 som bildas. Den här mekanismen kan vara viktig för att förstå flera sjukdomar med inflammation och programmerad celldöd.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik och har titeln Plasminogen activator inhibitor type 2: A uniqe serpin with two mobile loops.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal KB3A9, KB-huset.
Fakultetsopponent är professor David Lomas, University of Cambridge, UK.

Kontaktinformation
Sergei Lobov finns på Inst. för medicinsk kemi och biofysik, tel. 090-786 67 04, mobil 073-620 52 67, e-post: Sergei.Lobov@medchem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera