Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2004

Världsauktoritet blir ny professor vid Umeå Plant Science Centre

Bertil Andersson tillträdde den 1 januari i år som adjungerad professor i växtbiokemi vid Umeå Plant Science Centre, UPSC. Han är sedan lång tid tillbaka en världsauktoritet inom den biokemiskt inriktade fotosyntesforskningen.

Bertil Andersson är chef för den europeiska forskningsstiftelsen ESF, European Science Foundation, och kommer nu att kombinera sitt arbete i Strasbourg med befattningen vid UPSC. Han har haft ett flertal framstående uppdrag, bland annat som ledamot i styrelsen för Nobelstiftelsen (2000-), ledamot och ordförande i Nobelkommittén för kemi (1989-1997), ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (1998-) och ledamot i Academiae Europea (1990-). Mellan 1999 och 2003 var han rektor för Linköpings universitet och dessförinnan dekanus och prodekanus vid Stockholms universitet. År 2002 blev han hedersdoktor vid Umeå universitet.
– Bertil Andersson har för avsikt att delvis fortsätta att vara involverad i forskning trots sina åtaganden inom ESF. Att han aktivt väljer att förlägga sin forskning till UPSC ser vi som ett bevis för att vår satsning på ett starkt forskningscentrum inom växtområdet i Umeå var ett riktigt beslut. Det kommer att bli oerhört stimulerande och väldigt betydelsefullt för vår fortsatta forskningsutveckling att en av Sveriges allra bästa och mest inflytelserika forskare nu är knuten till UPSC. Förhoppningsvis kommer det också att ytterligare underlätta vår ambition att förankra Umeås växtforskning på den internationella arenan, säger Göran Samuelsson, föreståndare för UPSC.

Under sin karriär har Bertil Andersson publicerat ca 275 vetenskapliga artiklar inom området fotosyntesforskning. Han har starkt bidragit till kunskapen om uppbyggnaden av de membraner där de primära reaktionerna i fotosyntesen sker. Hans vetenskapliga gärning har väckt stor internationell uppmärksamhet och han har under hela sin vetenskapliga karriär verkat i den absoluta forskningsfronten. Under åren har han samarbetat och även sampublicerat med forskare vid institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet.

I och med befattningen som adjungerad professor kommer Bertil Andersson att handleda doktorander och delta i samarbetsprojekt inom fotosyntesområdet. Han ska dessutom verka för att en framgångsrik forskning och undervisning bedrivs vid Umeå Plant Science Centre. Baserat på Bertil Anderssons erfarenheter förväntas han också vara rådgivande i såväl forskningspolitiska som forskningsstrategiska frågor som är relevanta för UPSC.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Göran Samuelsson, prefekt för institutionen för fysiologisk botanik
Telefon: 090-786 56 94
Mobiltelefon: 070-645 50 39
E-post: Goran.Samuelsson@plantphys.umu.se

http://www.upsc.nu

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera