Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2004

Vad händer med fettet vid fasta?

Att upptaget av fett till fettväven avbryts vid fasta beror på att ett enzym utanför fettcellerna görs inaktivt. Det visar den avhandling som Gengshu Wu försvarar vid Umeå universitet den 30 januari.

Lipoproteinlipas (LPL) är ett enzym som verkar på innerytan av blodkärlen, endotelet. Det spjälkar fetter i de lipoproteiner som transporterar fett i blodet och gör därmed fettsyrorna tillgängliga för kroppens celler. LPL finns huvudsakligen i fettvävnad, i skelettmuskler och i hjärtat. Kortvarig fasta dämpar LPL-aktiviteten i fettvävnad men ökar den i musklerna och hjärtat. Avsikten med avhandlingen är att undersöka den molekylära mekanismen bakom detta.

LPL i fettvävnad finns både inne i och utanför fettcellerna (adipocyter). Studierna visar att varken aktivt eller inaktivt LPL ändrades i cellerna vid kortvarig fasta. Inte heller mängden LPL utanför cellerna ändrades signifikant, men enzymet förändrades där från huvudsakligen aktivt till huvudsakligen inaktivt. Resultaten antyder att nedregleringen av LPL i fettvävnaden under fasta beror på att aktiviteten hos enzymet utanför fettcellerna på något sätt avtar. Studierna av mekanismerna bakom detta visar att fastandet slår på en gen, vars produkt undertrycker aktiviteten hos LPL.

I litteraturen beskrivs två situationer när LPL-aktiviteten i fettvävnad snabbt nedregleras. Den ena är svält, den andra när kroppen skadas allvarligt eller drabbas av blodförgiftning. I det senare fallet har proteinet TNF-alfa identifierats som en förmedlande faktor och i avhandlingen studeras om TNF-alfa också har en roll vid fasta. Resultaten antyder att det är så: Vid fasta aktiverar TNF-alfa en gen som snabbt omvandlar nybildade LPL-molekyler till en inaktiv form.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för medicinsk biovetenskap och har titeln Lipoprotein lipase: Mechanism for adaption of activity to the nutritional state.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal N350, NVH-huset, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är Professor Peter Nilsson-Ehle, Klinisk kemi, Lunds Universitet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-175

Kontaktinformation
Gengshu Wu är verksam vid enheten för fysiologisk kemi, tel. 090-785 44 97, e-post gengshu.wu@medbio.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera