Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2004

Offentlig föreläsning om genteknik och etik

Är det etiskt försvarbart att förbättra människors minne eller motorik med genteknik? Är det etiskt att låta bli?Professor Thomas H. Murray, som på fredag promoveras till hedersdoktor vid medicinska och farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet, föreläser den 26 januari om de svåra frågor som gentekniken väcker.

Den nya utvecklingen inom medicinsk genetik ökar möjligheterna att ställa diagnos på olika tillstånd, även sådana som har med hjärnans funktioner att göra. Det innebär att det blir möjligt att utveckla mediciner för att exempelvis förbättra minne, uppmärksamhet och motorik. Detta kan innebära hjälp och bot för patienter med demens – eller hjärnskada, men väcker också frågan om vad som är etiskt försvarbart. Vart går gränsen? Vad får man göra? Finns det risk att toleransen mot det avvikande i samhället minskar?
Om detta ska nyblivne hedersdoktor Thomas H. Murray tala i en offentlig föreläsning under sitt besök i Uppsala.

Thomas H. Murray är föreståndare vid Hastings center i New York, ett internationellt forskningscentrum i Bioetik, och professor i biomedicinsk etik vid Case Western Reserve university i Ohio. Han har sin bakgrund i socialpsykologi och bioetik och har under många år givit konstruktiva bidrag för att hantera problem inom medicinsk etik och bietik, på senare år särskilt gällande frågor om genetisk forskning, kloning och stamcellsforskning. Murray har grundat Medical Humanities Review och sitter i redaktionsråden för flera andra tidsskrifter, t ex Human Gene Therapy och Politics and Life Sciences. Han är också redaktör för det nyligen utkomna uppslagsverket Encyclopedia of Ethical, Legal and Policy Issues in Biotechnology (Wiley & Sons 2000) och ledamot i flera organ för översyn av etiska aspekter kring gentisk diagnostik, genterapi, och embryoforskning.


Föredragets titel: The ethics of improving human characteristics through genetic enhancement
Tid: 26 januari kl. 15-16
Plats: Rudbeckssalen, Rudbeckslaboratoriet

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Docent Mats G Hansson, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, tel. 018- 611 3576, Mats.Hansson@bioethics.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera