Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2004

PAI-1 – ett “brottarprotein” som tar nacksving

Mekanismen bakom det faktum att proteinet PAI-1 kan lösa upp blodproppar visas i den avhandling som Peter Hägglöf försvarar vid Umeå universitet den 23 januari.

Proteinet “plasminogen aktivator inhibitor typ 1” (PAI-1) är en s.k. så serpin, som hämmar proteiner och löser upp blodproppar. För höga halter av PAI-1 i blodet kan leda till hjärtinfarkt och andra trombossjukdomar.

För att studera hur PAI-1-molekylen ser ut, och hur den bär sig åt när den hämmar proteiner, har en metod för att mäta avstånd inom proteiner utvecklats. Med den och andra tekniker visar avhandlingen hur PAI-1 hämmar proteaser med en “nacksving” på proteaset, som flyttar det från den ena sidan av sig själv till den andra varvid ett mycket stabilt komplex bildas. Denna ovanliga hämningsmekanism är troligen gemensam för alla serpiner.

PAI-1 har en unik förmåga att snabbt omvandlas från den instabila och aktiva till en stabilare och inaktiv (latent) form. Avhandlingen visar att den del av PAI-1 som svarar for dess funktion är delvis inkorporerad i själva proteinet och att detta kan vara en viktig orsak till PAI-1 omvandling till dess latenta form.

Detaljerad kunskap om PAI-1:s struktur och funktion är viktiga för att kunna utveckla bättre läkemedel.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR TYPE-1: structure-function studies and its use as a reference for intramolecular distance measurements”. Svensk titel är “PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR TYPE-1: strukturfunktionsstudier och dess användning som referens för intermolekylära avståndsmätningar”.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i Sal KB3A9, KBC.
Fakultetsopponent är professor Paul Declerck, Katoliche Universitet, Leuven, Belgium.

Kontaktinformation
Peter Hägglöf finns på Inst. för medicinsk kemi och biofysik. Han nås enklast på tfn. 073-6205069, e-post peter.hagglov@medchem.umu.se

Porträttbild (jpg) på Peter Hägglöf kan hämtas på
http://www.umu.se/medodont/aktuellt/bilder/index.html

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-177

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera