Tema

Sockerlösning lindrar smärta hos nyfödda

Genom att ge sockerlösning i samband med smärtsamma provtagningar minskar man smärtsymtomen hos för tidigt födda barn. Det visar Mats Erikssons avhandling, ”Aspects of Prevention and Assessment of Neonatal Pain”, som läggs fram vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Smärta hos för tidigt födda barn kan leda till komplikationer som till exempel förhöjt blodtryck eller i sämsta fall hjärnblödning. Man har också sett att barn som utsätts för långvarig smärta under nyföddhetsperioden visar ett förändrat smärtbeteende senare i livet. Därför är det viktigt att smärtbehandla vid exempelvis rutinmässiga provtagningar. I Örebro har man länge varit internationellt framme vad gäller smärtbehandling av för tidigt födda barn och Mats Eriksson stärker forskningen ytterligare genom sitt avhandlingsarbete.

Många för tidigt födda barn utsätts för en mängd stick och provtagningar, men man har länge varit rädd för att smärtlindring hos för tidigt födda ska föra med sig biverkningar.

– Mina studier visar att sockerlösning som är ofarligt ger den mest effektiva smärtlindringen i jämförelse med andra metoder såsom smärtlindrande salva eller bröstmjölk, säger Mats. Barnen har heller inte visat några tecken på att bli tillvanda. De skrek betydligt mindre vid provtagningar då de fått sockerlösning och över hälften av barnen skrek inte alls. Den humana aspekten är viktig men det är framförallt risken för neurologiska skador man vill minimera med hjälp av smärtlindring. Då är sockerlösning en enkel, billig och effektiv metod.

Mats har också gjort undersökningar för att studera smärtupplevelse hos barn genom att använda sig av en slags lögndetektor. Elektroder fästs då på barnets fot och mäter svettningar utlösta av smärta och stress.

– För att ge smärtstillande måste man ha en metod som kan mäta barnets smärta, berättar Mats. Med den här lögndetektorn kan man skilja mellan smärta och stress och då visade det sig att barnen reagerade starkare på smärta än på stress. Med ytterligare forskning skulle man kunna utveckla den här metoden och undersöka de nyfödda barnens upplevelse av smärta. På så sätt skulle mer relevant behandling kunna sättas in.

För mer information kontakta Mats Eriksson tel 019-602 66 76 eller 070-779 22 44

Bild på Mats Eriksson finns att hämta på Universitetssjukhusets webbplats på adressen: http://www.orebroll.se/uso/bildbankforskning

Sockerlösning lindrar smärta hos nyfödda

 lästid ~ 2 min