Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 januari 2004

Ny avhandling om asylprocessen

En del av integrationspolitikens misslyckande kan tillskrivas den kultur av misstro som vuxit fram kring handläggning av asylärenden. Det hävdar etnologen Eva Norström vid Lunds universitet som i dagarna lägger fram en avhandling om retorik och praktik i svensk flyktingpolitik.

Eva Norström har analyserat prövningen av asylärenden i Sverige. Genom en detaljerad granskning av ett enskilt asylärende visar hon hur lagtolkarens arbetsmiljö och beslutsfattandets praktiska hantverk på ett avgörande sätt inverkar på tillämpningen av asylpolitiken.

– Handläggarens möte med den asylsökande präglas av byråkratins masshantering, distansering, detaljkontroll och trivialisering av personlig erfarenhet, säger Eva Norström. Hon anser att flyktingpolitikens humana målsättning håller på att omsättas till inhuman praxis, trots att de flesta tjänstemän har höga ideal om medmänsklighet och solidaritet som de strävar efter att leva upp till.

– Misstroendet är utbrett på det flyktingpolitiska fältet, säger Eva Norström. Handläggare och beslutsfattare blir misstrodda. Medias rapportering anses inte trovärdig. Frivilligorganisationerna “bara överdriver och tycker synd om alla”. Framför allt ifrågasätts de asylsökandes berättelser om sina erfarenheter. Idag är det kutym att beslutsfattare motiverar avslag på asylansökningar med att den asylsökandes berättelse inte är trovärdig, utan att förklara varför.

Misstroendekulturen har bland annat fått till följd att handläggare fokuserar på kontrollfrågor till den asylsökande, medan de ger förhållandevis litet utrymme till frågor om de förhållanden som orsakat flykten.

– Jag tror att just misstroendet är en av de viktigaste orsakerna till att integrationspolitiken misslyckats, säger Eva Norström. Den utbredda uppfattningen att flyktingar och invandrare ljuger om sin flykt bidrar till att många arbetsgivare är ovilliga att anställa dem som väl fått uppehållstillstånd.

Misstroendet bidrar givetvis också till att de asylsökande kommer ur asylprocessen med en knäckt självkänsla, vilket inte heller underlättar för integrationen i ett nytt land.

Eva Norström har arbetat med asylsökande sedan 1977, både som tjänsteman och inom frivilligorganisationer. Sedan 1994 är hon ordförande i ordförande i Svenska flyktingrådet, numera Svensk Flyktinghjälp.

Kontaktinformation
Eva Norström disputerar den 23 januari klockan 10.15 på Kulturens auditorium. Avhandlingens titel är I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik.
För mer information kontakta Eva Norström på telefonnummer 0736-74 62 59 eller e-post Eva.Norstrom@spray.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera