Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 januari 2004

Matens betydelse för regional utveckling

Marknadsföring av regionala specialiteter och regional matkultur har blivit allt vanligare när regioner vill "sätta sitt namn på kartan".Susanna Heldt Cassel har i sin avhandling studerat matprojektet Skärgårdssmak som ett exempel på detta.

I avhandlingen “Att tillaga en region” studerar Susanna Heldt Cassel matens roll i regionala utvecklingsstrategier. Syftet är att undersöka hur och varför regional mat används i utvecklingsstrategier samt hur dessa satsningar kan medverka till skapandet av regional identitet. Hon belyser ämnet utifrån en aktuell diskussion om platsers och regioners konkurrens i en globaliserad ekonomi, samt den europeiska regionalpolitikens inriktning.

I regionala utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla landsbygdsområden i Sverige och Europa, har marknadsföring av regionala specialiteter och regioners matkultur blivit en allt vanligare strategi. Detta bland annat som en följd av att företag inom småskalig livsmedelsproduktion söker nya nischer för att klara en hårdare konkurrens samtidigt som regioner i allt större utsträckning marknadsför sig för att locka turister. Genom att lyfta fram en gemensam kultur och identitet, exempelvis via matkultur och lokala produkter som kan kopplas till upplevelser av platsen försöker regioner profilera sig och “sätta sitt namn på kartan”.

Susanna Heldt Cassel redovisar en fallstudie av det regionala matprojektet Skärgårdssmak – ett projekt inom EU:s regionalpolitiska program Interreg IIIA som omfattar Stockholms skärgård, Åland och sydvästra Finlands skärgård. Hon har analyserat skriftliga dokument, marknadsföringsmaterial, kokböcker samt ett TV-program med anknytning till projektet. Dessutom har intervjuer med projektets ledning och företagare i skärgården genomförts.

Resultaten visar att projektets strategier och utvecklingsmetoder stämmer väl överens med idéer om hur regional utveckling kan åstadkommas, samtidigt som strategierna i praktiken har fört med sig motsättningar mellan olika aktörer och olika synsätt på vad skärgården är och hur den bör utvecklas.

Avhandlingen väcker frågor om den samtida utvecklingen inom regionalpolitik och platsmarknadsföring, samt den betydelse mat och matkultur ges i detta sammanhang. Den bidrar också till en allmän samhällsvetenskaplig och kulturgeografisk diskussion om betydelsen av identitet och kultur i skapandet av rum och platser.

Namn: Susanna Heldt Cassel
Avhandlingens titel: Att tillaga en region. Den regionala maten i representationer och praktik – exemplet Skärgårdssmak
Institution: Kulturgeografiska institutionen
Opponent: Professor Per Olof Hallin, Kulturgeografiska institutionen, Lunds universitet.
Disputationen äger rum: Fredagen 16 januari, kl. 10.15, Sal IV i universitetshuset.

Kontaktinformation
Susanna Heldt Cassel kan nås på 018-471 7382 eller via e-post Susanna.Heldt-Cassel@kultgeog.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera