Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 januari 2004

Två organ som bildar T-lymfocyter

Hos vuxna kan T-lymfocyter utvecklas och mogna i tunntarmen och tonsillen bakom näsan. Det visar Anna Bas i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 16 januari.

T-lymfocyter är ett slags vita blodceller som är en av de viktigaste delarna av immunförsvaret. De krävs för att eliminera sjukdomsframkallande mikrober och för att utveckla en immunitet som förhindrar återkommande infektion med samma mikrob. Under fostertiden, och hos barn och ungdom, bildas och mognar T-lymfocyterna i thymus (brässen), ett organ som sitter bakom bröstbenet och som tillbakabildas efter puberteten. T-lymfocyterna finns dock kvar och tycks nybildas livet ut, alltså också efter det att thymus är borta. Det tyder på att T- lymfocyterna kan utvecklas också utanför thymus (extrathymiskt).

Avhandlingen visar att tunntarmen och “körteln bakom näsan” (den nasofaryngeala tonsillen) är två platser förutom thymus där T-lymfocyter kan bildas. Ett absolut krav för att T-lymfocyter ska fungera är att de uttrycker en receptor (TCR) med vilken de känner igen kroppsfrämmande ämnen. T-lymfocyten får sin TCR under utmognaden. Via ett par markörproteiner – “recombination activating gene-1” (RAG1) och preT- alfa-kedjan – påvisades omogna T-lymfocyter i både tunntarmen och “körteln bakom näsan”. I tunntarmen fanns också mycket tidiga förstadieceller till T-lymfocyter samt förutsättningar för att kunna eliminera självreaktiva T-lymfocyter.

Att producera T-lymfocyter lokalt i kontaktytor med omvärlden, t.ex. tunntarmen och tonsillen bakom näsan, kan vara ett sätt för immunsystemet att producera speciellt anpassade T-lymfocyter och därigenom skapa ett effektivt immunologiskt skydd. I tarmen är det dessutom viktigt att undertrycka immunreaktioner mot nyttiga komponenter, dvs. födoämnen. Det är därför tänkbart att T-lymfocyter med nerreglerande förmåga bildas i tunntarmen. Studier av utmognad av T-lymfocyter i tarmen hos patienter med celiaki (glutenintolerans) tyder på detta. Oönskad immunitet mot gluten, en grupp proteiner i vete, via specifika T-lymfocyter i tarmen spelar en viktig roll vid celiaki. Resultaten tyder på en lägre grad av lokal T-lymfocytutmognad hos celiakipatienter.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för klinisk mikrobiologi och har titeln Extrathymic T cell receptor gene rearrangement in human alimentary tract. Svensk titel: Extratymisk omlagring av T-cellreceptorgenen i övre luftvägarna och matspjälkningskanalen hos människa.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal E04, universitetsbyggnad 6E.
Fakultetsopponent är professor Adrian Hayday, Inst. för immunobiologi, Londons universitet, UK.

Kontaktinformation
Anna Bas finns vid avdelningen för immunologi, tel. 070-678 69 88, e-post: anna.bas@climi.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera