Tema

Ny analysmetod för patienter med cystisk fibros kan ge ökad livslängd

Tack vare en ny analysmetod, som redovisas i en avhandling från Sahlgrenska akademin, kan läkare nu mer exakt analysera funktionen i de små luftrören hos patienter med astma och cystisk fibros. Analysmetoden kan användas både på vuxna och på barn.

Vid lungsjukdomar är de små luftrören längst ut i lungan ofta inblandade redan i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet. Den nya metoden gör att läkare enkelt kan undersöka dessa små luftrörs funktion. På så sätt kan läkaren se hur lungorna påverkats av sjukdomen och sätta in behandling tidigare. Dessutom kan läkaren på ett bättre sätt än tidigare utvärdera behandlingen. För spädbarn och små barn med cystisk fibros betyder detta att de kan tillgodogöra sig behandlingar mot infektioner och inflammationer i lungorna. Sannolikt kan då sjukdomsförloppet mildras, livskvaliteten förbättras och livslängden ökas.

Även vid astma kan insikten att de små luftvägarna spelar en viktig roll leda till förbättrade läkemedel riktade till de små luftrören. De nya mätmetoderna gör också att nya läkemedel mot astma kan utvärderas bättre.

I framtiden kan de redovisade metoderna troligen även användas för att studera det tidiga förloppet av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, och därmed bidra till att förstå sjukdomen bättre. Analysmetoden kan också komma att användas för att studera lungornas normala utveckling och tillväxt under de första levnadsåren och betydelsen av olika skadliga influenser, som till exempel passiv tobaksrökning.

Avhandlingen är resultatet av ett samarbete mellan barnkliniken vid Kärnsjukhuset i Skövde, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg och Great Ormond Street Hospital for Sick Children i London.

För mer information kontakta:
Leg läkare Henrik Ljungberg, mobiltelefon: 070-662 86 42, e-post: henrik.ljungberg@pediat.gu.se

Handledare:
Docent Per Gustafsson, telefon: 031-343 45 74, e-post: per.gustafsson@vgregion.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för kvinnors och barns hälsa, avdelningen för pediatrik

Avhandlingens titel: Peripheral Airway Function in Asthma and Cystic Fibrosis: Measurements Using Inert Gas Washout Methods

Avhandlingen försvaras fredagen den 16 januari 2004, klockan 13.00 i föreläsningssal 1, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Ny analysmetod för patienter med cystisk fibros kan ge ökad livslängd

 lästid ~ 1 min