Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 januari 2004

Kärnvapen i terroristers händer?

Kärnvapen av enklare slag i händerna i händerna på en terrorgrupp – ett realistiskt hot? Frågan diskuteras i en rapport från FOI.

Forskarna bakom rapporten bedömer möjligheten för en terrorgrupp att framställa en primitiv kärnladdning som kan ge upphov till en kärnexplosion som stor nog att tas på allvar.

Det mest kritiska för gruppen är att få tag på användbart klyvbart material, dvs anrikat uran eller plutonium.

Det troliga är att materialet köps illegalt eller stjäls. Det är framför allt material från anläggningar i f d Sovjet som kan komma på avvägar.

Särskilt USA och Ryssland försöker gemensamt förbättra säkerheten genom olika åtgärder. Bland annat har höganrikat uran från sovjetiskbyggda forskningsreaktorer i Östeuropa börjat överföras till Ryssland för säkrare kontroll.

Händelser, som i november 2003, då en hög företrädare för Atomflot på Kolahalvön vid en rättegång erkände att han tog med sig betydande mängder höganrikat uran, visar dock på att illegal åtkomst av sådant uran faktiskt ägt rum helt nyligen.

Fördelen ur terrorgruppens synvinkel med en kärnladdning är att den har stark psykologisk och politisk verkan även om explosionsstyrkan skulle vara förhållandevis låg.

Lyckas gruppen med sin laddning blir å andra sidan skadeverkningarna potentiellt oerhört omfattande.

Förutom svårigheter att komma över nödvändigt material krävs också människor med tillräcklig kompetens.

Kontaktinformation
Ronny Bergman 090-10 66 07, 070-227 66 07

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera