Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 december 2003

10 miljoner kronor till Umeå Plant Science Centre

Umeå Plant Science Centre har fått 10 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att kartlägga poppelns gener. Forskningen håller hög internationell kvalitet och sker i samarbete med Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan.

Syftet med det så kallade poppelprojektet är att skaffa detaljerad kunskap om poppelns gener och hur genernas uttryck regleras för att få en djupare förståelse för hur växter i allmänhet och träd i synnerhet fungerar. Kunskapen används exempelvis för att förstå hur blomning regleras, hur veden bildas, hur växter bekämpar sjukdomsangrepp och hur de klarar av att leva vid låga temperaturer.

Inom programmet “Swedish Centre for Tree Functional Genomics” finns flera internationella samarbetspartners, både i Europa och i resten av världen. I februari i år inleddes dessutom ett omfattande samarbete mellan kanadensiska Genome Canada och det svenska genomprojektet på poppel.

Sammanlagt har Knut och Alice Wallenbergs stiftelse beviljat UPSC 40 miljoner kronor inom programmet. Det tilldelade anslaget ger UPSC:s forskare stora möjligheter att fortsätta att bygga upp sin unika infrastruktur inom experimentell växtforskning.

UPSC inrättades 1999 i samarbete mellan institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet och institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, och är en av norra Europas bästa forskningsmiljöer inom experimentell växtbiologi.

Se även Umeå Plant Science Centres hemsida: http://www.upsc.nu

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Professor Göran Samuelsson, institutionen för fysiologisk botanik
Tel: 090-786 56 94, 070-6455039
E-post: Goran.Samuelsson@plantphys.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera