Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2003

19,2 miljoner till forskning vid Mälardalens högskola

Tre forskningsprojekt vid Mälardalens högskola har tillsammans fått 9,5 miljoner kronor av KK-stiftelsen och 9,7 miljoner kronor från industrin.

Henrik Thane, universitetslektor vid Institutionen för Datavetenskap, har tilldelats 3,8 miljoner kronor av KK-stiftelsen för forskningsprojektet “Less Bugs in Complex Industrial Software (LESS BUGS)” för tre år. Projektet genomförs tillsammans med ABB Corporate Research, Bombardier Transportation och Västerås-företaget Level 21 som tillsammans tillför projektet 5,5 miljoner kronor.

Det övergripande målet för projektet är att utveckla metoder och verktyg för att hantera det stadigt ökande kostnaderna för att korrigera fel i mjukvara. De konkreta målen är en licentiatavhandling, en doktorsavhandling, fem publikationer och fem tekniska rapporter. KK-stiftelsen sakkunniga bedömer att forskargruppen för projektet är en av de inom området starkaste i Europa.

Mats Björkman, professor i datakommunikation vid Institutionen för Datavetenskap, har tilldelats 2 miljoner kronor för tre år från KK-stiftelsen för forskningsprojektet “EvaluNet – Steg II”.

Det övergripande målet för projektet är att utveckla metoder och verktyg för mätning av prestanda i nätverk. Målet är ökad samverkan med industrin och kompetensuppbyggnad. De industriella partnerna – Ericsson Research, Telia Sonera samt Gatorhole – tillför tillsammans projektet 4,2 miljoner kronor.
De konkreta målen är två licentiatexamina, sex publikationer, utveckling av operatörsverktyg för prestandamätning samt förbättrade metoder för TPTEST verktyget. Projektet kommer att samverka med Swedish Institute of Computer Science, Uppsala universitet, KTH och Luleå Tekniska universitet.

Ylva Bäcklund, professor i elektronik vid Institutionen för Elektronik, har tilldelats 3,7 miljoner kronor från KK-stiftelsen för forskningsprojektet “Mikrovågor i medicinens tjänst”, ett samarbete med bland annat Arboga-företaget Arbexa. Det övergripande målet är att ta fram en ny teknologi för diagnostisk avbildning. De konkreta målen är två licentiatavhandlingar för två nya doktorander.

Samtliga projekt kommer att samverka med grundutbildningen vid Mälardalens högskola och generera ett stort antal examensarbeten och bidra till kurser vid högskolan.

Kontaktinformation
För mer information kontakta
Henrik Thane, tel 070-776 89 97, 021-10 31 57, e-post: henrik.thane@mdh.se
Mats Björkman, tel 021-10 70 37, e-post: mats.bjorkman@mdh.se
Ylva Bäcklund, tel 0733-72 73 10, 018-46 00 98, e-post: ylva.backlund@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera