Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2003

Tvångsbeteenden och ätstörning vid Prader-Willi syndrom

Många tonåringar och vuxna som drabbas av ätstörningar kan också få problem med tvångshandlingar, tvångstankar och olika former av självskadande beteenden. Personer som har Prader-Willi syndrom (PWS) har en genetiskt betingad ätstörning som debuterar redan i förskoleåldern.

Ätstörningen kännetecknas av omåttlig aptit och tvångsmässigt ätande som leder till övervikt och andra hälsoproblem. Men hur ofta förekommer tvångshandlingar och självskadande beteenden hos personer som har en genetiskt betingad ätstörning? Margareta Wigren, psykolog och doktorand vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, visar i sin avhandling att självskadande beteenden ofta förekommer vid PWS. Många yngre barn och vuxna tillfogar sig själva hudskador genom att peta upp sår och rycka loss hår. Resultaten visar också att svårare former av självskadande beteenden som debuterar före 5 års ålder tenderar att bli kroniska.

Under förskoleåldern har de flesta barn ett stort behov av att dagliga rutiner sker enligt en viss ordning och på ett speciellt sätt. Denna friska tvångsliknande rutinbundenhet hjälper barnet att klara av förändringar i omgivningen. Margareta Wigren har tagit fram en svensk version av mätinstrumentet Childhood Routines Inventory (CRI) för att undersöka förekomsten av “normala” tvångsliknande beteenden hos 200 friska förskolebarn och barn resp. tonåringar med PWS. Bland friska barn minskar rutinbundenheten betydligt från 4 till 6 års ålder. Motsvarande nedgång förekom inte i PWS-gruppen. Resultaten visar i stället att yngre barn och tonåringar med PWS har mer uttalade former av barndomens tvångsliknande beteenden än friska förskolebarn och att ca 50% har extremt tvångsmässig rutinbundenhet.

Hos svenska barn upptäcks diagnosen PWS tidigt. Majoriteten av yngre barn har diagnostiserats under sina första två levnadsår. Ätstörningen är relativt väl behandlad och hälften av personerna i undersökningen har normal vikt. En delstudie visar att en tredjedel av personerna med PWS har svårigheter med uppmärksamhet och impulskontroll liknande dem som förekommer vid ADHD. Troligen bidrar dessa svårigheter till att ätstörningen blir mer svårbehandlad.


Avhandlingens titel: Psychiatric problems in Prader-Willi syndrome. Symptom development and clinical management
Avhandlingsförfattare:Margareta Wigren , tel. 0321-16489(bost.), 031-773 1842, 0708-160 152 (arb.)
e-post: margareta.wigren@psy.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Docent Ann-Charlotte Smedler, Seockholm
Tid och plats för disputation: Fredagen den 23 januari 2004 kl. 10.00, Sal F1, psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg

+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera