Tema

Samarbetande kärnreceptorer identifierade

Nya intressanta fynd identifierar en ny signaleringsväg för nervcellsöverlevnad som troligen kommer att få betydelse i läkemedelsutveckling för Parkinsons sjukdom. De nya rönen om proteinet Nurr1 presenteras av en forskargrupp vid Karolinska Institutet i veckas nummer av tidskriften Genes and Development.

Nurr1 är ett mycket viktigt protein som behövs under embryonalutvecklingen för att dopaminproducerande celler i hjärnan skall bildas. Nurr1 fortsätter också att vara uttryckt även i den vuxna hjärnan, bl a i hjärnans dopaminceller.

I ett arbete som gruppen publicerade i Nature tidigare i år framgick att kärnreceptorn Nurr1 saknar egen ligand, dvs är en så kallad orphan receptor.

Nu visas att Nurr1 istället kan fungera som partner för en annan kärnreceptor som kallas RXR. Nurr1 och RXR bildar ett komplex som kan stimulera dopamincellernas förmåga att överleva bättre när en ligand för RXR är närvarande. Även andra nervceller som uttrycker Nurr1 svarar på RXR+ligand på likartat sätt.

Kärnreceptorer är betraktade som en av de viktigaste måltavlorna för läkemedelsutveckling och flera läkemedelsbolag har fokuserat på Nurr1 för dess potentiella betydelse i Parkinsons sjukdom.

Bakgrund
Många avgörande funktioner i cellen styrs av kärnreceptorer, som när de aktiveras skickar signaler till DNA att uttrycka vissa gener. Aktiveringen sker vanligen genom att specifika ämnen som kommer in i cellen fungerar som ligander, dvs fäster vid receptorn. Den ligand-bindande delen av receptorn ser ut som en hålighet där liganden passar in precis, som hand i handske. För många kända kärnreceptorer har man hittills inte lyckats identifiera någon ligand, de kallas därför orphan receptors, ”föräldralösa”. Forskargruppen vid Karolinska Institutet har länge studerat Nurr1, som är just en s k orphan receptor, besläktad med steroidhormonreceptorer.

För mer information kontakta:
Professor Thomas Perlmann, Ludwiginstitutet för cancerforskning och Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet,
tel. 08-524 871 06 eller mail thomas.perlmann@licr.ki.se

Publikation:
Nurr1-RXR heterodimers mediate RXR ligand-induced signaling in neuronal cells
Wallén-Mackenzie Å, Mata de Urquiza A, Petersson S, Rodriguez FJ, Friling S, Wagner J, Ordentlich P, Lengqvist J, Heyman RA, Arenas E, Perlmann T.
Genes and Development, 15 december 2003.

Samarbetande kärnreceptorer identifierade

 lästid ~ 1 min