Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2003

Hälsosamtal kan minska antalet döda i hjärtinfarkt

Dåliga levnadsvanor ökar risken för hjärtinfarkt. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att hälsosamtal om livsstil kan ge färre hjärtinfarkter.

Under åren 1989-1996 bjöds 30- och 35-åriga kvinnor och män i Skaraborgs län in till sin vårdcentral för en hälsoundersökning med en sjuksköterska. Undersökningen omfattade analys av livsstilen vad gällde tobak, alkohol, mat, motion och stress. Dessutom mättes blodtryck, kolesterol och vikt. I det efterföljande hälsosamtalet användes en pedagogiskt utformad så kallad Hälsokurva för att ge deltagarna en samlad bild av olika frisk- och riskfaktorer.

I den utvärdering, som redovisas i avhandlingen, sågs förbättringar avseende matvanor och motion bland dem som deltagit i hälsosamtalen. De förbättrade vanorna fick flera positiva effekter som minskad vikt och lägre kolesterolvärden. I Habo kommun, som deltog i full utsträckning i programmet, minskade den åldersjusterade dödligheten i hjärtinfarkt kraftigt jämfört med övriga Sverige. Detta tolkas som en effekt av de förebyggande insatserna i kombination med de samhällsinriktade åtgärderna som genomfördes i samarbete mellan kommunen och vårdcentralen.

Hälsosamtalen var en del i det omfattande hälsofrämjande programmet Lev hela livet. Programmet hade utöver det individinriktade hälsosamtalet en samhällsinriktad ansats med lokala radioprogram, egen hälsotidning och utbildning av personal i livsmedelsbutiker.

Avhandlingen visar på en modell för förebyggande av hjärtinfarkt som är möjlig att införliva i vårdcentralernas hälsoarbete.

För mer information kontakta:
Distriktsläkare/leg läkare Hans Lingfors, telefon 036-32 52 04, mobiltelefon: 070-342 85 03, e-post: hans.lingfors@lj.se

Handledare:
Professor emeritus Calle Bengtsson, e-post: calle.bengtsson@allmed.gu.se

Professor Lauren Lissner Östlund, telefon: 031-773 68 47, e-post: lauren.lissner@medfak.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för samhällsmedicin, avdelningen för allmänmedicin

Avhandlingens titel: Prevention of Ischaemic Heart Disease in Primary Health Care. Experiences from a Health Promotion Programme

Avhandlingen är försvarad.

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera