Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2003

Läraridentiteter nu och då

Från privata klassrum till offentliga klassrum. Från offentlig person till privat person. Lärarens situation har förändrats en hel del under de senaste 60 åren. Eva Rhöse vid Karlstads universitet har forskat kring lärares identiteter och arbete.

Eva Rhöse disputerade nyligen med doktorsavhandlingen “Läraridentitet och lärararbete”. I sin avhandling har hon velat ge en bild av hur livet som lärare ser ut och förändras över tid.

– Jag vill visa på personernas arbetssituation och tankar kring läraryrket men även hur deras privatliv har påverkats av yrket, säger hon.

Eva Rhöse har intervjuat fem lärare mellan 29-91 år. Studien visar att en av de tydligaste förändringarna som skett under åren är uppdelningen av det privata kontra det offentliga inom läraryrket. Den äldsta personen i studien är idag 93 år gammal och var lärare dygnet runt, medan dagens lärare är lärare på arbetstid.

– Förr var läraren i centrum på orten. Läraren var en offentlig person som alla kände till och hon eller han kände oftast till familjerna och barnen innan de började i skolan.

Men då, på 1940- och 1950-talet, när lärarens person var offentlig, var däremot själva arbetet dolt för omvärlden. Läraren hade inget samarbete med kollegor på själva skolan utan jobbade i ensamhet i sitt klassrum. Idag har den offentliga biten blivit förflyttad och det omvända råder. Lärarens arbete är öppet och relativt lätt att ta del av, både för kollegor och föräldrar. Däremot är dagens lärare väldigt mån om sitt privatliv utanför skolan, menar Eva Rhöse.

– Jag tror att det har med en annorlunda syn på yrket att göra. Idag vill lärarna vara professionella på samma sätt som övriga i samhället. Man är sitt yrke under arbetstid och därefter är man privatperson och dessa två världar ska hållas isär.

De yngre lärarna i studien framhåller även vikten av att kunna ha andra identiteter än lärarens. Man vill kunna vara musiker, konstnär eller fotbollsledare utan att det påverkar arbetet. Detta gör att många medvetet väljer att arbeta på annan plats än bostadsorten, menar Eva Rhöse.

Även samhället och synen på kunskapen har förändrats under årens lopp. Utbildning via klassföreläsningar och enhetligt arbete av alla i klassen är idag tämligen förlegat.
– Idag ursäktar sig lärarna för föreläsningsundervisning. Om de berättar om rena föreläsningar säger de i nästa mening “du vet, nån gång så måste man ju”.

Men kanske skulle dagens individuella arbetssätt haft bättre förutsättningar i byskolorna på 1950-talet, menar Eva Rhöse.

– Lärarens kunskap om eleverna gällde då inte bara vem eleven var i skolan utan även hur han eller hon var utanför skolan. En kunskap som delvis håller på att gå förlorad även om jag tror att de elever som har problem och svårigheter uppmärksammas även idag.

Eva Rhöses avhandling går att beställa via Carina Oscarsson på Institutionen för utbildningsvetenskap, tfn 054-700 11 90, e-post carina.oscarsson@kau.se

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Eva Rhöse, tfn 054-700 14 11, e-post Eva.Rhose@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera