Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2003

Stresshantering viktig del i fetmabehandling

Fetma har ofta relaterats till psykisk ohälsa. För en majoritet av fetmapatienterna verkar psykisk ohälsa vara en konsekvens av, snarare än en orsak till, viktproblemen. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin.

Resultaten kommer från den svenska SOS-studien (Swedish Obese Subjects) där feta personer i åldrarna 37-57 behandlats antingen med magsäckskirurgi eller med konventionell behandling i form av kost- och motionsråd. Före behandling var fetmapatienterna mer ångestbenägna, irriterade och impulsiva jämfört med en grupp normalviktiga personer. Ju mer patienterna hade gått ner i vikt två år senare, desto större var förbättringarna vad gällde ångestbenägenhet och irritation. Däremot förändrades inte graden av impulsivitet.

Att vara fet är för de flesta en stressfylld upplevelse. Många oroar sig för sin fysiska hälsa, men framförallt är fetma ett stigmatiserande tillstånd. Hur människor mentalt handskas med stress är individuellt och påverkar den psykiska hälsan. Bland fetmapatienterna var detta kopplat till val av behandling. De som valde kirurgi använde sig mer av strategier som i längden ökar, istället för minskar, den mentala stressen. Förmågan att handskas med stress, och därmed välbefinnandet, förbättrades i takt med viktreduktionen.

Tidigare forskning har visat att långvarig stress kan leda till både depression och kroppsliga problem, som insulinresistens, blodtrycksökning, blodfettsförsämringar och bukfetma, sammantaget kallat “det metabola syndromet”. Att förbättra fetmapatienternas förmåga att handskas med stress bör därför ingå som en del i viktbehandlingen.

För mer information kontakta:
Fil kand Anna Rydén, telefon: 031-342 66 21, mobiltelefon: 0733-84 90 32, e-post: anna.ryden@medicine.gu.se

Handledare:
Docent Charles Taft, telefon: 031-342 23 40, e-post: charles.taft@medicine.gu.se
Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, institutionen för invärtesmedicin
Avhandlingens titel: Coping and Personality in the Obese
Avhandlingen är försvarad.

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera