Tema

Kvinnor förtidspensioneras fyra gånger så ofta som mänPionjärarbete om ohälsa hos vård- och omsorgspersonal

Arbetsskador och långtidssjukskrivningar ökade kraftigt hos vård- och omsorgspersonal under 1990-talet. En ny studie vid Sahlgrenska akademin visar att kvinnor förtidspensioneras fyra gånger så ofta som män, att kvinnor är långtidssjukskrivna dubbelt så ofta som män och att mycket få av dem som skadas i arbetet erbjuds rehabilitering.

Lotta Dellve, legitimerad sjuksköterska samt medicine doktor och verksam vid avdelningen för yrkesmedicin vid Sahlgrenska akademin, har i sitt avhandlingsarbete under flera år studerat sambanden mellan vård- och omsorgspersonals ohälsa och vilka faktorer på arbetsplatsen och i samhället som påverkar ohälsa. Studien fokuserar på ohälsa i form av arbetsskador, långtidssjukskrivningar och förtidspensionering.

Avhandlingen, som är den första i sitt slag i Sverige, visar på många intressanta samband:

* Arbetsskador och långtidssjukskrivningar är två gånger vanligare bland kvinnor än bland män.

* Förtidspensionering är fyra gånger vanligare bland kvinnor än bland män.

* I kommuner med större andel deltidsarbete är fler friska och kan arbeta.

* Endast två procent av omsorgspersonalen får rehabiliteringspenning eller arbetsrelaterad rehabilitering, trots att minst 20 procent varit sjukskrivna längre än 90 dagar.

* Endast fem procent av dem som var sjukskriva längre än två veckor återgick i arbete inom en månad.

* Betydande riskfaktorer är fysiskt tung belastning och dåligt organiserat personalstöd. Exempel på dåligt personalstöd är när arbetsgivaren sparar in på vikarier vilket leder till att arbetssituationen blir mer pressad för dem som är på arbetet.

* Äldre anställda får mycket lite rehabilitering.

* Många av dem som förtidspensionerats ville arbeta kvar om de fick förändrade arbetsuppgifter och rehabilitering. Men i de flesta fall fick de varken eller och förtidspensionering kvarstod som det enda alternativet.

Lotta Dellve är förvånad över resultatet.

– Att det var illa anande jag innan jag påbörjade studien. Men att det skulle vara så här illa trodde jag inte. Men det går att göra något åt problemet.

Och här har, enligt Lotta Dellve, arbetsgivarna stora möjligheter att påverka.

– Det är viktigt att utveckla organisationsformer som tillåter individuellt anpassad fysisk belastning. Deltidsarbete eller kortare arbetstid bidrar till att fler är långtidsfriska.

I studierna ingick samtliga i Sverige anställda vårdbiträden och undersköterskor inom kommunal äldre- och handikappomsorg under en femårsperiod, totalt 155 000 personer, varav ungefär 7 000 män. De undersöktes i sin helhet genom register eller genom intervjuer och frågeformulär i urval av omsorgspersonal.

Avdelningen för yrkesmedicin samarbetar sedan något år tillbaka med Göteborgs stad för att få ned sjukskrivningarna och utveckla ett mer hälsofrämjande arbetsmiljöarbete inom vården och omsorgen.

För mer information kontakta:
Leg sjuksköterska/medicine doktor Lotta Dellve, telefon: 031-773 31 58, mobiltelefon: 0703-16 70 56, e-post: lotta.dellve@ymk.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för invärtesmedicin.
Avhandlingens titel: Explaining occupational disorders and work ability among home care workers
Avhandlingen är försvarad.

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kvinnor förtidspensioneras fyra gånger så ofta som mänPionjärarbete om ohälsa hos vård- och omsorgspersonal

 lästid ~ 2 min