Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2003

Ett nytt sätt att bekämpa sjukdomsframkallande bakterier

Problemet med resistenta sjukdomsframkallande bakterier blir allt större. Hans Emtenäs, kemiska institutionen, Umeå universitet, beskriver i sin avhandling nya substanser som kan förhindra urinvägsinfektion.

Nya metoder för att på kemisk väg framställa substanser, nya syntesmetoder, har tagits fram för att kunna utveckla två olika klasser av substanser (b-latamer och 2-pyridinoner). Substansernas uppgift är att förhindra urinvägsinfektion Målsättningen är att de skall hindra de sjukdomsframkallande bakterierna från att fästa vid värdceller i kroppen. Det gör man genom att störa uppbyggnaden av de hårliknande organellerna, pili, som bakterierna måste ha för att kunna fästa. Tidigare har det visats att bakterier utan dessa organeller tappar sin förmåga att kolonisera och infektera värdcellerna.

Den ena typen av substanser, 2-pyridinonerna, har visat sig kunna få sjukdomsframkallande E. Coli-bakterier att tappa sin förmåga att bygga upp de hårliknande organellerna. I avhandlingen presenteras förutom den biologiska utvärderingen även den kemi som krävs för att framställa 2-pyridinonerna med hjälp av både vedertagen och ny teknologi.

Fredagen den 19 december försvarar Hans Emtenäs, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Synthesis and Biological Evaluation of Bicyclic b-Lactams and 2-Pyridinones – Pilicides Targeting Pilus Biogenesis in Pathogenic Bacteria. Svensk titel: “Syntes och biologisk utvärdering av bicykliska b-laktamer och 2-pyridinoner – Pilicider riktade mot piliuppbyggnad i sjukdomsframskallande bakterier”.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Stora Hörsalen, KBC-huset, Umeå Universitet.
Fakultetsopponent är docent Ulf Nilsson, institutionen för bioorganisk kemi, Lunds tekniska högskola.

Avhandlingen finns E-publicerad på:
http://publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=165

Kontaktinformation
Hans Emtenäs nås på:
Kemiska institutionen, Umeå universitet
Tel: 090-786 93 29
E-post: hans.emtenas@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera