Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2003

Mitthögskolan kraftsamlar all forskning inom sex profilområden

På högskolestyrelsens sista möte för året klubbades forskningens strategier och framtida profilområden för Sveriges nästa universitet. Målet för Mitthögskolan de närmaste åren är att finna sin egen plats i forskarsamhället med en forskning som har unik inriktning och egen karaktär, samt hög nationell och internationell kvalitet. Profilerna, som är ämnesövergripande, bygger på starka och stabila ämnen. Kopplingen till grundutbildningen skall stärkas och samverkan med andra aktörer skall utökas.

Vikten av samverkan med andra lärosäten, näringsliv och offentlig sektor kommer att öka i framtiden. Genom att också koppla forskningen starkare till grundutbildningen höjer vi kvaliteten på grundutbildningen, samtidigt som vi rekryterar nya forskare från de egna leden. Det är en av de framgångsfaktorer som kommer att göra oss starka som universitet, säger prorektor Pia Sandvik Wiklund, tillika ordförande i den arbetsgrupp som formulerat forskningsprofilerna.

De profilområden som Mitthögskolan definierat är: Digitala samhällen, Kulturarv och demokratiutveckling, Lärande och bildning, Skogen som resurs, Turism, idrott och upplevelseteknologi samt Välfärdssamhällets utmaningar.

– Indelningen i profilområden bygger till stor del på att de spänner över en rad olika ämnen med intressanta beröringspunkter. Syftet är att öka kunskapsöverföring såväl inom som mellan ämnen och därmed öka öppenheten för nya innovativa idéer. Denna samverkan kommer att gynna intressanta forskningsresultat med relevans för samhällets – inte minst regionens – välfärd, trygghet och tillväxt, spår prorektor Pia Sandvik Wiklund.

Inom merparten av de definierade profilområdena finns forskningsprojekt som redan idag är nationellt, och även internationellt, etablerade. Området “Skogen som resurs” är på flera områden världsledande. Turismforskningen på ETOUR är den största forskningsmiljön i landet med inriktning mot turism. Digitala samhällen (Elektronik och telematik) har redan idag väl etablerad forskarkompetens och utvecklade forskarnätverk både nationellt och internationellt.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till arbetsgruppen bakom formuleringen av Mitthögskolans profiler:

Pia Sandvik Wiklund, prorektor, 070-693 12 96
Sture Petersson, dekan, huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier, 070-570 66 01
Yngve Mohlin, ordförande, huvudområdet för humanvetenskap, 070-316 54 67
Olof Johansson, ordförande, lärarutbildningsnämnden, 070-626 19 94
Daniel Hellström, forskarstuderande, 070-811 46 93

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera