Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2003

5,5 miljoner till Chalmers sjösäkerhetsforskning

Sjöfartshögskolan vid Chalmers Lindholmen i Göteborg har nyligen beviljats 5,5 miljoner kronor för finansiering av fyra nya forskningsprojekt som ska förbättra sjösäkerheten.

Pengarna kommer från Vinnovas så kallade Estoniamedel, Sjöfartsverkets forskningsmedel och Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.
– Detta betyder att satsningen på sjösäkerhetsarbetet på Chalmers Lindholmen har givit utdelning, säger professor Olle Rutgersson på Sjöfartshögskolan. Projekten genomförs i nära samarbete med svensk sjöfartsnäring.

Två av forskningsprojekten innebär konkreta studier för att förbättra möjligheten att undsätta nödställda också i hårt väder.
Det ena projektet innebär att tillsammans med bland annat Stena och Silja förbättra systemen för att sjösätta och ta upp räddningsbåtar, så kallade rescuebåtar, så att de ska kunna användas i mycket hög sjö utan att riskera de egna sjömännens liv.

Satsningen på Sjösäkerhetscentrum en förutsättning
Det andra livräddningsprojektet innebär praktiska tester av nya anordningar för att kunna lyfta många människor ur vattnet eller från ett skadat fartyg med helikopter. Om testen slår väl ut kan en utökad satsning på helikoptrar bli ett av svaren på framtidens evakuering av stora passagerarfartyg.

Sjöfartshögskolans satsning på sitt Sjösäkerhetscentrum, som ett kunskapsnav för forskning och utbildning i praktiskt sjösäkerhetsarbete, har varit en av förutsättningarna för Vinnovas beslut i dessa projekt.

Fartyget ska vara sin egen livbåt
Målsättningen med ökad sjösäkerhet är att så långt som möjligt undvika att evakuera fartyget. Om olyckan är framme ska fartyget självt vara sin bästa livbåt. Brand, grundstötning eller kollision ska i sämsta fall bara innebära att passagerarna behöver uppsöka så kallade “safe havens”, brandsäkra utrymmen, där de kan invänta undsättning. Tillsammans med sjöfartsnäring och erfarna konstruktörer kommer Sjöfartshögskolan att delta i en stor projektstudie som leds av SSPA, där målsättningen är att ta fram ett passagerarfartyg som just ska vara sin egen livbåt.

Specialutbildning av sjöbefäl
För att förhindra att skadade fartyg sjunker eller kapsejsar fordras en genomtänkt grundkonstruktion. Det krävs också sjöbefäl som hanterar situationen på ett bra sätt.
Det fjärde projektet som Sjöfartshögskolan fått finansiering för innebär framtagning av undervisningsmaterial och datorsupport för en bättre och effektivare utbildning av sjöbefäl vad gäller just stabilitet av skadade fartyg. Arbetet genomförs tillsammans med bland annat Kockumssonics som tagit fram en prototyp av ett datorsystem som ska hjälpa befälet på bryggan att fatta rätt beslut i nödsituationer.

– Detta betyder att satsningen på sjösäkerhetsarbetet på Chalmers Lindholmen har givit utdelning. Sjöfartshögskolans breda operativa kompetens kombinerat med ny forskning kring människors beteende i stressituationer ger oss nya möjligheter att förstå kritiska situationer och öka säkerheten inom sjöfartens ofta relativt komplicerade system, säger professor Olle Rutgersson på Sjöfartshögskolan.

– I Göteborg finns också det nätverk av organisationer och sjöfartskunnande som gör det möjligt att utveckla sjösäkerhetsforskningen på ett effektivt sätt. Rederier, myndigheter och konsulter samverkar med forskarna på Sjöfartshögskolan för att säkerställa praktiskt användbara resultat av forskningen, menar Rutgersson.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Chalmers Lindholmen:
Olle Rutgersson, professor inom skeppsteknik och prefekt för Sjöfartshögskolan
tfn 031-772 2683, mobil 0705-90 99 96

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera