Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2003

Påverkar bokförlag översatta böckers form?

När översättningar kommenteras i tidningars recensioner eller studeras av forskare antas det vanligtvis implicit eller explicit att översättaren är den person som har fattat alla beslut som rör översättningen. I Cecilia Alvstads avhandling Översättning som förlagsmediering (La traducción como mediación editorial) undersöks möjligheten att även förlaget som ger ut boken är av avgörande betydelse för den form en översättning får.

Avhandlingsförfattaren undersöker om olika förlag kännetecknas av olika profiler som påverkar såväl översatta böckers utseende som dess språkliga form. Finns det likheter mellan böcker utgivna på ett och samma förlag, som skiljer dem från böcker utgivna på andra förlag? Gäller dessa likheter i så fall såväl översatta böcker som böcker som inte är översatta?

Cecilia Alvstad har analyserat 150 böcker för barn och ungdom utgivna i Argentina under året 1997. Särskilt uppmärksammas tre olika aspekter, böckernas paratext (formgivning, sidantal, illustrationer m.m.), de litterära karaktärernas egennamn och användningen av dialektala drag.

Resultaten av studien visar att när det gäller böckernas paratext skiljer sig olika förlag tydligt ifrån varandra. När det gäller användningen av egennamn och av dialektala drag är resultaten inte lika entydiga. Men det finns ändå en tydlig tendens att böcker översatta av olika översättare verksamma vid samma förlag uppvisar likheter som samtidigt skiljer dem från böcker utgivna av andra förlag. Detta tyder på att förlag påverkar översatta böckers språkliga form och att en del viktiga val, som av recensenter och forskare antas vara översättarens, egentligen är tagna eller styrda av förlaget som ger ut boken.

Avandlingens titel: La traducción como mediación editorial. Un estudio de 150 libros para niños y jóvenes publicados en Argentina durante 1997. (Disputationen äger rum på engelska.)
Disputationen äger rum lördagen den 13 december 2003 kl. 10.15
Opponent: Professor Anthony Pym
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Cecilia Alvstad, tel. 031-773 18 12 (arb.),
031-775 08 02 (hem), mobiltel. 0762-47 61 52, e-post cecilia.alvstad@rom.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera