Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2003

Den digitala bilden föremål för forskning

Det är nu mer än 150 år sedan fotografin uppfanns. Under det senaste decenniet har den digitala tekniken alltmer vunnit insteg på fotografins område. Vad detta har fått för betydelse för konstnärer som arbetar med fotografi behandlar Karin Wagner i sin avhandling Fotografi som digital bild. Narration och navigation i fyra nordiska konstverk. Frågor om förhållandet mellan fiktion och dokumentation, samspelet mellan bild, text och ljud, bildmanipulation och trovärdighet och hur pixeln fungerar som bildelement, diskuteras med utgångspunkt i fyra verk från 1990-talets senare hälft.

I våra händer av Maria Ängqvist Klyvare är en utsmyckning på Vårbergs tunnelbanestationen i Stockholm. Den består av tre kakelmosaiker som alla föreställer händer, ett litet barns hand, en vuxen kvinnas hand och en gammal mans händer. Förlagorna till mosaikerna är digitalt bearbetade fotografier. Verket kräver en förmåga att tolka bilder som är specifik för vår tid, där datorskärmar är allestädes närvarande. Redan när kopparsticket uppfanns på 1500-talet krävdes en liknande tolkningsförmåga, vilket även är fallet i den bildtradition som bygger på tryckta, rastrerade bilder.

Den norska konstnären Vibeke Tandbergs verk Faces är en serie datormanipulerade porträtt där konstnären blandat sina egna drag med andras. De tolv porträtten är snarlika och får betraktaren att fundera på hur de hänger samman. Är de bilder på syskon eller på en och samma person? Det största frågetecknet uppstår kring personernas könstillhörighet. Faces är ett verk som utmanar våra föreställningar om gränserna mellan könen, samtidigt som det ifrågasätter grundvalarna för vad ett fotografiskt porträtt är.

Parken av Leif Claesson är en cd-rom med dokumentärfotografier från området kring broarna mellan Gullmarsplan och Skanstull i Stockholm. Området har nyligen bebyggts, men var tidigare en frizon för uteliggare i Stockholm. Parken består av ett trettiotal scener, där betraktaren kan vandra runt bland bilder och ljudillustrationer, som kan bestå av upplästa brev och dagböcker. Betraktaren lämnas stort utrymme att själv skapa egna berättelser utifrån skivans innehåll.

Nätkonstverket The Incident av den danske konstnären Balder Olrik är ett exempel på ett verk som är specialgjort för www. Det består av en fiktiv berättelse som kretsar kring datormanipulerade fotografier från spiritistiska seanser. Besökarna uppmanas att hjälpa till att lösa ett mysterium, och deras kommentarer utgör en del av verket. The Incident spelar med den tvetydiga situation som kan uppstå på nätet. Upplever besökarna The Incident som ett konstverk eller tror de att historien inträffat “på riktigt”? En viktig fråga i samband med detta verk är om konst kan bidra till ett ökat kritiskt tänkande.

I analyserna av de fyra konstverken har de berättartekniska aspekterna varit centrala. Avhandlingen har resulterat i en modell för att analysera nätkonstverk och konst på cd-rom. En sådan modell kräver att hänsyn tas till såväl de enskilda beståndsdelarna, (t.ex. bilder, ljud och webbsidor), som till verkens struktur och hur man navigerar i dem.

Avandlingens titel: Fotografi som digital bild. Narration och navigation i fyra nordiska konstverk.
Disputationen äger rum lördagen den 13 december 2003 kl. 13.15
Opponent: Mette Sandbye, PhD
Stora hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Karin Wagner, tel. 031-49 35 05 (hem),
e-post karin.wagner@hum.gu.se, hemsida http://www.hum.gu.se/~artkw/
Bokens hemsida www.hum.gu.se/arthist/wagner

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera