Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2003

Datorvärlden och den riktiga verkligheten kan slås ihop

Vem har inte svårt att hålla reda på alla papper, pärmar och mappar vid skrivbordet? Med “Magic Touch”, ett system som kopplar samman kontorsmiljön och dess virtuella avbild i datorn, är problemet löst. Datorn har svaret.

Den 16 december försvarar Thomas Pederson, institutionen för datavetenskap, Umeå universitetet, sin avhandling som beskriver hur och varför datorvärlden och den verkliga världen bör beskrivas som en enda sammanhängande enhet.

Pederson menar att det är relevant att fråga sig, inte minst för forskare som utformar framtidens datorer, hur länge den verkliga världen och den digitala världen (i form av till exempel Internet-uppkopplade datorer, mobiltelefoner och elektroniska almanackor) kommer att fortsätta att vara skilda från varandra. I takt med att datorer används som hjälpmedel i allt fler sammanhang och att de i allt högre utsträckning känner av vad, var och när vi gör saker i den verkliga världen, så kommer också gränsen mellan vad som är verkligt och vad som är digitalt (virtuellt) att suddas ut.

Thomas Pederson föreslår i sin doktorsavhandling en sammansmältning av de två världarna för att i viss mån förenkla många vardagsaktiviteter som idag utförs i gränslandet mellan världarna. En integrering som delvis är möjlig att genomföra med hjälp av den senaste tekniken inom sensorområdet. Pappersdokument och motsvarande webbsidor är typexempel på ting som i framtiden kan komma att bli automatiskt uppdaterade när datorer börjar bli varse om våra aktiviteter också i den verkliga världen.

Avhandlingen presenterar ett ramverk för analys och design av framtidsorienterade interaktiva miljöer där datorvärlden och den verkliga världen sys ihop till den grad att det inte längre är finns någon anledning att skilja på vad som är digitalt och vad som är verkligt. Likaså ifrågasätter avhandlingen det inom datordesign-området rådande fokuset på “användargränssnitt” och föreslår ett alternativt synsätt där ting i den verkliga och den digitala världen ses som lika enkla att komma åt och lika mycket värda.

Avhandlingen beskriver dessutom den fysisk-virtuella prototypmiljö “Magic Touch” som byggts i HUMlab vid Umeå universitet i direkt samband med avhandlingsarbetet. “Magic Touch” underlättar kontorsarbetet genom att överbrygga en del av de hinder som finns när kontorsarbetare väljer att växla mellan den fysiska arbetsmiljön och den virtuella (digitala) i datorn och tillåter bl.a. sökning efter försvunna saker i kontoret.

Tisdagen den 16 december försvarar Thomas Pederson, institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln From Conceptual Links to Causal Relations – Physical-Virtual Artefacts in Mixed-Reality Space (Från konceptuell samhörighet till kausala samband – fysisk-virtuella artefakter i det kombinerade verkliga/digitala rummet).
Disputationen äger rum kl. 13.15 i sal MA121, MIT-huset.

Fakultetsopponent är Professor William Buxton, Department of Computer Science, University of Toronto, Kanada.

Avhandlingen finns i e-publicerad form på webbadressen:
http://publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=137

Kontaktinformation
Thomas Pederson nås på:
Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet
Tel kontor: 090-786 65 48
Tel mobil: 070-654 65 48
E-post: top@cs.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera