Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2003

Snabbare datorprogram för att lösa stora matematiska problem

Genom att ändra ordningen på hur beräkningar utförs kan man få datorer att lösa stora och svåra problem mycket snabbare. Isak Jonsson, Umeå universitet, presenterar i sin avhandling nya rön om hur man bättre anpassar problemet till den dator som ska lösa det.

Den typ av matematiska ekvationer som man försöker löser förekommer främst inom reglerteknik. Ett exempel är mycket stora elnät eller styrsystem till olika fordon. Ett exempel på ett känt komplicerat system är styrsystemet till flygplanet JAS. Genom att kunna lösa ekvationerna snabbare kan man dels hantera större system, dels ta hänsyn till fler faktorer och göra mer realistiska simuleringar.

Avhandlingar visar på vikten av att formulera uppgiften så att den stämmer överens med hur en dators olika delar hänger ihop. Genom att använda rekursion (man löser delar av problemet genom att programmet anropar sig självt), delas problemet upp i mindre delar som var och en automatiskt passar minnen och processorer i den aktuella datorn. Vissa av de rutiner som redovisas är mer än 10 gånger snabbare än tidigare publicerade rutiner, vilket gör det möjligt att lösa mycket större problem.

Onsdagen den 17 december 2003 försvarar Isak Jonsson, institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Recursive Blocked Algorithms, Data Structures, and High-Performance Software for Solving Linear Systems and Matrix Equations. Svensk titel: Rekursivt blockade algoritmer och datastrukturer, samt högpresterande programvara för att lösa linjära ekvationssystem och matrisekvationer.
Disputationen äger rum kl 13.15 i sal MA121, MIT-huset, Umeå universitet
Fakultetsopponent är Professor Zhaojun Bai, Department of Computer Science and Mathematics, University of California at Davis, USA.

E-publicering av avhandlingen: http://publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=160

Kontaktinformation
Isak Jonsson är född i Umeå och uppväxt i Bygdeå, Robertsfors kommun.

Isak nås på:
institutionen för datavetenskap, Umeå universitet
Tel: 0733-27 92 84
E-post: isak@cs.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera