Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2003

Bättre smittspårning vid legionärssjuka

Viktig kunskap om Legionellabakteriens spridning i samband med utbrott i Sverige har erhållits med hjälp av förbättrade analysmetoder.

Legionellabakterien Legionella pneumophilia, som finns i renvattensystem och särskilt i varmvatten, orsakar mellan 2 och 6 procent av alla sjukhusvårdade lunginflammationer. Flera samhällsförvärvade eller vårdrelaterade sjukdomsutbrott har beskrivits under åren. För att kunna förhindra bakteriens spridning vid ett utbrott är det viktigt att kunna spåra smittkällan genom att jämföra prov från en patient med prov från en möjlig smittkälla i patientens omgivning.

I Sverker Bernanders avhandling från Karolinska Institutet utvärderas en variant av den molekylärbiologiska metoden PCR för påvisning av L. pneumophilia i patientprover. Metoden visade sig vara både mer känslig och specifik, jämfört med tidigare använda metoder, och kunde dessutom utföras på kortare tid.

I en multicenterstudie med European Working Group on Legionella Infections utvärderades 14 varianter av DNA-baserade metoder, som ger en sorts “fingeravtryck” av legionellabakterierna från skilda infektionstillfällen. Man valde att gå vidare med en metod kallad AFLP på grund av dess goda prestanda. Den första internationella databasen av AFLP-typer skapades sedan för att ha som referens vid kommande smittillfällen.

Eftersom en genotyp, dvs “fingeravtrycket” av en bakterie, kan vara spridd över ett större geografiskt område är det viktigt att vid anhopningar av legionellainfektioner kunna sammanställa data om den molekylära epidemiologin med epidemiologiska uppgifter om patienterna. Vid fyra svenska vårdrelaterade anhopningar av legionellainfektioner (bl a två i Uppsala och en i Värnamo) har AFLP använts för att analysera den molekylära epidemiologin. Genotyperna, hos de skyldiga bakteriestammarna var olika vid de olika tillfällena, olikheter som inte kunnat identifieras med konventionella analysmetoder. Viktig kunskap om olika legionellatypers spridning i samband med svenska sjukdomsutbrott har då erhållits.

Avhandlingens titel:
Detection and epidemiologic subtyping of Legionella pneumophilia using DNA-based molecular methods

Författare:
Sverker Bernander, Mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum, Karolinska Institutet, tel 08-517 735 39, 070 590 3126 eller mail: sverker.bernander@ks.se

Disputation:
Fredag 5 december 2003, kl 10.00, Nanna Svartz auditorium, Karolinska sjukhuset, Solna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera