Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 december 2003

Sara blir Mitthögskolans första egna doktor

När Sara Holmström disputerar den 5 december 2003 blir hon historisk. Det handlar nämligen om examination av Mitthögskolans första egna doktor. Hon har i sin forskning funnit tänkbara orsaker till varför markförsurning inte minskar trädtillväxten.

– Det beror på att svampar som lever i symbios med barrträd utsöndrar ämnen som kan lösa upp mineralkorn i marken och frigöra viktiga näringsämnen till trädet, berättar Sara Holmström.

Från och med den 1 januari 2001 har det funnits ett naturvetenskapligt vetenskapsområde vid Mitthögskolan. Först ut att doktorera bland Mitthögskolans egna doktorander blir Sara Holmström vid Institutionen för naturvetenskap och miljö.
Hon har specialiserat sig på markförsurningens effekter när det gäller trädtillväxten.

– Under de senaste decennierna har man trott att markförsurningen skulle minska trädtillväxten, men så har det inte blivit, konstaterar Sara Holmström.

Hennes teori kring detta är att mykorrhizasvampar, som lever i symbios med träden, skickar ut svamptrådar som koloniserar mineralkornen och utsöndrar föroreningar som lösgör mineralnäringsämnen.

– På så sätt blir rotmiljön mindre känslig för försurning och det kan ske en tillväxt hos trädet.

Sara Holmström poängterar dock att även om försurningen inte påverkar skogstillväxten orsakar den ändå stora skador.

– Markförsurningen stör de jordmånsbildande processerna, förändrar markkemin och giftigt oorganiskt aluminium löses ut i markvattnet som sedan når bäckar och sjöar och förgiftar fisk och andra organismer som lever i vattnet, avslutar hon.

Sara Holmström, 28 år, Sundsvall, kommer ursprungligen från Falun. När hon läste på naturvetenskaplig linje på gymnasiet hade hon en kemilärare som lyckades tända hennes intresse för ämnet. 1994 började hon på kemistlinjen vid Mitthögskolan. Doktorand vid Institutionen för naturvetenskap och miljö blev Sara Holmström 1999. Efter disputationen kommer hon att fortsätta sitt arbete på Mitthögskolan med olika projekt.

Sara Holmströms disputation äger rum den 5 december kl. 13.00 i Fälldinsalen, Campus Sundsvall, Mitthögskolan. Avhandlingen har titeln “Organic acids and siderophores in forest soil solution”.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Sara Holmström, Mitthögskolan Tfn: 060-14 84 47
>>Foto för publicering finns på www.mh.se/press

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera