Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 december 2003

Ny forskningsstrategi för Mälardalens högskola

Realtidsforskning, processoptimering, innovation och design, ekonomi samt hälsa-arbete-välfärd är några av de forskningsområden som Mälardalens högskola vill satsa på under den kommande femårsperioden.

Det framgår av Mälardalens högskolas nya forskningsstrategi för åren 2005-2008.

Universitetsstatus mål

År 2001 erhöll Mälardalens högskola vetenskapsområdet teknik, vilket innebär att högskolan bedriver forskarutbildning och kan examinera doktorer. Ett arbete pågår nu för att även erhålla vetenskapsområde inom humaniora/samhällsvetenskap/vård i början av perioden. Nästa steg blir universitetsstatus.

Några av de övergripande målen för perioden är att fokusera på ett antal starka profilområden inom forskningen, att öka volymen i forskarutbildningen och att bidra till främst den regionala utvecklingen av näringsliv, offentlig sektor och samhällsliv. Huvuddelen av forskningen skall äga rum inom ramen för ett antal starka forskningsprofiler. Inom varje profil finns ett antal forskningsmiljöer som byggs upp kring gemensamma ämnen och/eller områden.

Forskarutbildningen inom naturvetenskap/teknik är mycket effektiv. Hittills har ett 30-tal doktors- och licentiatexamina avlagts. För år 2004 beräknas ytterligare 40 doktors- och licentiatexamina. Målet är att vid periodens slut examinera 40 doktorer och 50 licentiater per år vid högskolan.

Prioriterade forskningsprofiler

De under perioden prioriterade forskningsprofilerna inom naturvetenskap och teknik är:
– Forskningscentret Mälardalen Real-Time Research Center (MRTC) som redan idag är nationellt ledande och internationellt erkänt inom realtidsforskningen.
– Processoptimering.
– Innovation och design.

Inom humaniora/samhällsvetenskap/vård förs två forskningsprofiler fram;
Hälsa-Arbete-Välfärd samt Ekonomi.

Profilen Hälsa-Arbete-Välfärd fokuserar forskningen på:
– Kvinnors och barns hälsa.
– Projektet CHILD; Children-Health-Intervention-Learning-Development, forskning om små barns hälsa och barn i behov av särskilt stöd.
– Äldres liv i samhället och vård av äldre.
– Forskning om människors välbefinnande i relation till arbete, lärande och högre utbildning.

Profilen Ekonomi fokuserar forskningen på:
– Ekologisk ekonomi, som bedriver forskning med fokus på ekonomi för hållbar utveckling.
– Marknadsföring och affärsrelationer.
– Innovation och entreprenörskap.
– Verksamhetsstyrning och informationssystem, som studerar effekterna av utvecklingen inom
informationsteknologin på samhälle, organisation och individ.

Ytterligare ett forskningsområde som högskolan vill satsa på är didaktik, inom det utbildningsvetenskapliga området.

Målet är att samtliga profiler skall vara nationellt ledande inom sina områden och internationellt erkända.

Läs “Forskningsstrategi 2005-2008” i sin helhet på länken: http://www.mdh.se/forskning/forskningsstrategi/

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Magnus Söderström, rektor, Mälardalens högskola, tel 021-10 13 55.
Kjell-Åke Brorsson, ordförande i nämnden för Humaniora/ Samhällsvetenskap- och vårdvetenskap, tel 021-10 15 88, mobil 070-587 89 00.
Christer Norström, ordförande i nämnden för Naturvetenskap/ Teknik,
tel 021-10 14 64, 070-602 35 55.
Sten Lindstam, ordförande i utbildningsvetenskapliga nämnden, tel 016-15 36 55.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera