Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2003

Ny forskning om trä som byggnadsmaterial

Många vill forska om trä som byggnadsmaterial. Så många som åtta projekt relaterade till träforskning har fått anslag av Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

– Trä ligger i tiden, dessutom vill regeringen att Sverige ska satsa på trä som byggnadsmaterial. Mer kunskaper behövs om Sverige ska kunna öka användningen av trä, och kunskap kräver forskning, säger Conny Rolén, forskningssekreterare vid Formas.

Så många som fem av elva beviljade ansökningar inom området byggmaterial och komponenter är relaterade till trä som byggmaterial. De andra tre forskningsprojekten rör sig inom området skogsbruk och materialutveckling av trä. Projekten tillhör de 305 som beviljats anslag.

Ansvariga för de åtta projekt som beviljats anslag är:

Genetisk variation för egenskaper som avgör konstruktionsvirkeskvaliteten hos gran
Björn Hannrup, projektansvarig, Skogforsk, Uppsala Science Park, 018-188500

Förbättrad formstabilitet hos gran genom högtemperaturbehandling
Annika Mårtensson, docent, Lunds universitet, 046-2227359

Beräkningsmodeller för brott vinkelrätt fiber i träkonstruktionselement och förband
Per Johan Gustafsson, professor, Lunds tekniska högskola, 046-2224922

Finit element modellering av spänningsutvecklingen från trädens tillväxt till slutlig träprodukt
Marie Johansson, forskarassistent, Chalmers tekniska högskola, 031-7722028

Fukttransportegenskaper hos trä över fibermättningspunkten
Johan Claesson, professor, Chalmers tekniska högskola, 031-7721996

Egenskaper hos trälimfogar
Charlotte Bengtsson, tekn.dr, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Borås, 033-165491

Effekter av UV-laserbestrålning på trä-polymer-interaktion
Magnus Wålinder, tekn. dr, Kungliga Tekniska Högskolan, 08-7621868

Vätsketransport i trä såsom en invasionsperkoleringsprocess
Jarl-Gunnar Salin, docent, Trätek, Institutet för träteknisk forskning,
08-7621800


Läs hela listan på forskningsprojekt som fått bidrag på http://www.formas.se/docs/styrelsebeslut_nov2003.pdf

Läs hela listan sorterad på städer och se vilka forskningsprojekt vid ditt universitet som fått anslag på http://www.formas.se/docs/styrelsebeslut_nov2003b.pdf

Kontaktinformation
Mer information kan ges av:
Thomas Gustafsson, pressinformatör Formas, 08-7754009, 073-6423288,
E-post: thomas.gustafsson@formas.se

Conny Rolén, forskningssekreterare, civilingenjör VoV, 08-775 40 30
E-post: conny.rolen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera