Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2003

Ny forskning om biologiska fingeravtryck

Svårnedbrytbara läkemedel förs ut med avloppsvattnet. Fiskar och andra organismer påverkas. Ett nytt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet ska utveckla metoder att upptäcka miljöeffekter av läkemedel. Projektet är ett av 305 som fått anslag av Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

– Det står redan klart att metodik saknas för att upptäcka påverkan av nästan alla läkemedel i miljön. Vårt projekt syftar till att få fram biomarkörer hos fisk, en särskilt utsatt djurgrupp, säger fil dr Joakim Larsson, som är ansvarig för forskningsprojektet.

Det nya är att med en och samma analys samtidigt kunna studera hur ett läkemedel påverkar tusentals olika genprodukter och metaboliter i fisken. På så sätt går det att fastställa ett “biologiskt fingeravtryck” för olika läkemedel. Det framtagna fingeravtrycket kan användas för att bedöma om fisk som exempelvis exponerats av kommunalt avloppsvatten har påverkats av läkemedlet.

När läkemedel hamnar i avloppsvattnet blandas de med många andra ämnen, vilket kan göra det svårt att med traditionella biomarkörer avgöra om det är själva läkemedlet eller något annat som påverkat fisken. Genom att studera ett mönster av flera responser hoppas forskarna att med större säkerhet kunna koppla “förövaren till brottet”, ungefär som med ett fingeravtryck.

– Tekniken är ny i miljösammanhang. Vi hoppas att fingeravtryck som bio-markör i framtiden kan få stor betydelse för att studera många andra miljöeffekter, säger Joakim Larsson.


Läs hela listan på forskningsprojekt som fått bidrag på http://www.formas.se/docs/styrelsebeslut_nov2003.pdf

Läs hela listan sorterad på städer och se vilka forskningsprojekt vid ditt universitet som fått anslag på http://www.formas.se/docs/styrelsebeslut_nov2003b.pdf

Kontaktinformation
Mer information kan ges av:

Thomas Gustafsson, pressinformatör Formas, 08-7754009, 073-6423288,
E-post: thomas.gustafsson@formas.se

Joakim Larsson, Institutionen för fysiologi/farmakologi, Göteborgs universitet. 031- 7733589
E-post: joakim.larsson@fysiologi.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera