Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2003

“Excellenta” forskare

Vetenskapsrådet har utsett 26 personer som fått anslag som s k excellenta forskare under 2003. Detta är ett bidrag som ges utöver övriga projektanslag från Vetenskapsrådet, och som ger forskarna vardera 650 000 per år under två års tid. Sex av de 26 anslagsmottagarna finns vid Lunds universitet.

Av de sex lundaforskarna är tre naturvetare och tekniker (Thomas Alerstam, Bo Jacobson och Villy Sundström). Två är medicinare (Rikard Holmdahl och Olle Lindvall), medan Michael Schoenhals är humanist.

Thomas Alerstam är professor i zooekologi och forskar om flyttfåglar och deras förmåga att hitta rätt med hjälp av solkompassen, jordmagnetismen och stjärnornas ställning. Hans forskargrupp studerar också fåglarnas aerodynamik med hjälp av en vindtunnel.
Läs mer: http://orn-lab.ekol.lu.se/birdmigration/
http://www.lu.se/info/pm/2001/270_pressm.html

Bo Jacobson är professor i maskinelement, ett ämne som handlar om att få maskiner av olika slag att fungera effektivare och dra mindre energi. Det forskningsprojekt som stöds av Vetenskapsrådet går ut på att utveckla en ny s k utmattningsteori för kugghjul och smörjmedel.
Läs mer: http://www.lu.se/info/profinst/9710/12_jacobson.html

Villy Sundström är professor i kemisk fysik och specialist på femtokemi, dvs kemiska förlopp som äger rum på oerhört kort tid (en femtosekund är en tusendels biljondel av en sekund). Med laser studeras sådana förlopp, med inriktning bl a på studier av fotosyntesen och möjligheten att utveckla en artificiell fotosyntes.
Läs mer: http://www.lu.se/info/lum/LUM_01_99/LUM1_30_energi.html
http://www.lu.se/info/lum/LUM_08_97/LUM8_03_mikrokosmos.html

Rikard Holmdahl är professor i medicinsk inflammationsforskning. Han studerar djurmodeller av de mänskliga sjukdomarna reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och multipel skleros (MS), för att hitta sjukdomsgener och förstå mer om sjukdomarnas uppkomst.
Läs mer: www.lu.se/info/lumPDF/lum0203/index.pdf

Olle Lindvall är professor i neurologi och inriktad på forskning om stamceller och transplantation av nervceller vid Parkinsons sjukdom. Hans forskargrupp väckte för ett par år sedan internationellt intresse genom att visa att nervceller i hjärnan kan nybildas efter stroke.
Läs mer: http://www.lu.se/info/lum/LUM_07_02/05_vetenskapen.html
http://www.lu.se/info/pm/619_pressm.html

Michael Schoenhals är lektor vid institutionen för östasiatiska språk och var tidigare föreståndare för Centrum för Öst- och Sydöstasienkunskap. Han är fil dr i sinologi och har det moderna Kinas samhälle som sitt specialområde.
Läs mer: http://www.ostas.lu.se/Personal/Michael/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera