Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2003

Effektivare kunskapsprov med optimala uppgifter

Nya rön om hur man på bästa sätt konstruerar databaserade prov presenteras i den avhandling som Marie Wiberg, institutionen för statistik, Umeå universitet, försvarar den 5 december.

Ett exempel på ett målrelaterat prov är körkortsprovet. Uppgifternas utformning (karaktärerna) avgör hur effektivt ett databaserat målrelaterat kunskapsprov är. I målrelaterade prov jämförs provtagarens förmåga inom kunskapsområdet mot ett väldefinierat mål. Med uppgiftskaraktärer avses uppgiftens svårighetsgrad, hur väl den skiljer mellan hög och lågpresterande provtagare samt hur lätt det är att gissa det korrekta svaret.

Avhandlingsresultatet visar att när man skapar ett prov så är uppgifterna och dess karaktärer styrt efter vilket mål man har med provet. Om optimala uppgifter används, blir proven effektivare. Exempelvis ska svårighetsgraden på uppgifterna bestämmas efter vart man valt att dra gränsen mellan godkända och underkända provtagare.

I avhandlingen presenteras bevis över vilka uppgiftskaraktärer man ska sträva efter när man har ett sekventiellt prov, där antal uppgifter varierar, samt när man har prov där alla provtagare får lika många uppgifter. Dessutom föreslås ett sätt att skatta värdena på uppgiftskaraktärerna. Resultatet av avhandlingen kan framförallt användas vid konstruering av prov.

Fredagen den 5 december försvarar Marie Wiberg, statistiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Computerized Achievement tests – sequential and fixed length tests. Svensk titel: Databaserade kunskapsprov – sekventiella och fixa provlängder. Disputationen äger rum kl. 10.00 i Norra beteendevetarhusets hörsal. Fakultetsopponent är docent Ulf Olsson, institutionen för biometri och informatik, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.

E-publicering av avhandlingen:
http://publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=148

Kontaktinformation
Marie Wiberg är född (1976) och uppvuxen i Holmsund.

Marie Wiberg nås på:
Statistiska institutionen, Umeå universitet
Tel: 090-12 80 09
070-216 55 35
E-post: marie.wiberg@stat.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera