Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2003

Tredje gymnasieår ökar chanserna till högskolestudier

Ett tredje gymnasieår på ett yrkesinriktat program skulle ge fler möjligheten att fortsätta till högskolan. Så har också blivit fallet. Erika Ekström visar i sin avhandling att de som har läst ett treårigt yrkesinriktat program är mer benägna att läsa vidare än de som läst två år.

I avhandlingen ingår också en studie om inkomsteffekter av kommunal vuxenutbildning samt en studie om inkomstfördelning och löneskillnader i Namibia.

Tanken med 1991 års gymnasiereform var bland annat att fler skulle få den teoretiska grund som krävs för att kunna gå vidare till högre studier. Denna reform har givit gott resultat, visar Erika Ekströms resultat. Sannolikheten att fortsätta till högre studier inom sex år är 33 procentenheter högre för de som läst ett treårigt yrkesinriktat program, jämfört med de som läst ett tvåårigt program.

Vuxna personer som saknar en grund- eller gymnasieutbildning har möjlighet att inhämta kunskap senare i livet via kommunal vuxenutbildning (komvux). Erika Ekström konstaterar att deltagande i komvux är förknippat med en genomsnittlig årsinkomstminskning på ca 3,5 procent för svenska män jämfört med dem som inte deltagit. Inga inkomsteffekter hittas dock för svenska kvinnor. Däremot har invandrarkvinnor som läst vid komvux en genomsnittlig årsinkomstökning på ca 9 procent.

Efter att ha varit Sydafrikas femte provins sedan 1948 blev Namibia självständigt i mars 1990. En hushållsbudgetundersökning genomfördes i landet 1993/94 och det är denna undersökning som Erika Ekström har använt för att analysera inkomstfördelning och löneskillnader i Namibia.

Att minska inkomstskillnaderna var ett av de fyra nationella målen som prioriterades efter självständigheten. I studien förklaras den skeva inkomstfördelningen huvudsakligen av att inkomsterna skiljer sig inom socio-ekonomiska grupper, men även mellan olika utbildningsnivåer.

I och med att kvinnors etablering på arbetsmarknaden ökar i utvecklingsländerna är det viktigt att förhindra eventuella oegentliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Löneskillnader mellan män och kvinnor förekommer i Namibia, men eftersom kvinnorna är mer välutbildade än männen minskar den totala skillnaden.

Läs mer: http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=3809

Författare: Erika Ekström
Avhandlingens titel: Essays on Inequality and Education
Institution: Nationalekonomiska institutionen
Disputationen äger rum tisdag 2 december kl. 10.15 i Hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala
Opponent är professor Paul Gregg, Department of Economics at University of Bristol, Bristol, England

Kontaktinformation
Vidare information: Erika Ekström kan nås på telefon 018-471 70 75 eller via e-post Erika.Ekstrom@nek.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera